Logo arnhemsekoerier.nl


Freddy Strikker overhandigt de Wansinkprijs aan Hessel Luesink, directeur Anne Frankschool
Freddy Strikker overhandigt de Wansinkprijs aan Hessel Luesink, directeur Anne Frankschool
Onderwijs

Anne Frankschool wint Wansinkprijs voor talentenateliers

Arnhem - Op dinsdag 14 november is de prijs uitgereikt door de voorzitter van de Wansinkprijs, Freddy Sikkens en de wethouder van Onderwijs Ron König in bijzijn van kinderen en ouders/verzorgers. De Wansinkprijs, wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of scholen die een bijzonder project realiseren in het onderwijs in Arnhem en omgeving.

In onze talentateliers kunnen onze kinderen hun talenten ontdekken. De ateliers zijn opgebouwd uit een aantal vaste ateliers, die cyclisch gedurende de schoolcarrière terugkomen zoals programmeren, debatteren, muziek en techniek en een flexibele schil met ateliers zoals musical, streetdance, koken, circus, schaken, Schoolplein14 en drama. Wij zien door het enthousiasme van de kinderen en uit de resultaten van de leerling- en oudertevredenheidspeiling, die boven het gemiddelde scoren, dat wij op de goede weg zijn.

Wij zijn als school erg trots op de prijs en het sterkt ons in het gevoel dat wij met iets bijzonders bezig zijn op de Anne Frankschool.

De jury is meerdere keren op schoolbezoek geweest om de ateliers in de praktijk te bekijken. De jury bestond o.a. uit directeuren vanuit het basis- en voortgezet onderwijs uit de omgeving. De jury was onder de indruk van de betrokkenheid van kinderen en over de positieve reacties van ouders op ateliers.

Meer berichten

Shopbox