Foto: M. Postmus

Dorcas richt zich op inzameling bij depots

Dorcas gaat zich vanaf nu richten op de inzameling van textiel bij haar depots. De organisatie verkoopt deze kleding in Nederland en daarbuiten aan zorgvuldig geselecteerde organisaties. Met de opbrengst hiervan helpt Dorcas de allerarmsten tot bloei te komen en draagt bij aan blijvende verandering. De Dorcas winkels blijven allerlei soorten goederen inzamelen voor de verkoop in de winkels.

De ontwikkelingsorganisatie heeft de hulpgoederenstroom in de afgelopen jaren al geleidelijk afgebouwd. ‘We zijn ons meer en meer gaan inzetten om de allerarmsten hun door God gegeven capaciteiten te laten ontdekken, deze te ontwikkelen en zo een kansrijke leefomgeving te creëren zodat mensen en gemeenschappen tot bloei komen’, zegt Leo Visser, directeur van Dorcas. Zo kunnen mensen uiteindelijk op eigen benen staan. Dat versterkt het gevoel van eigenwaarde. Voor wie deze ontwikkeling moeilijk is, bijvoorbeeld voor ouderen of mensen met een beperking, zorgt Dorcas nu voor sociale vangnetten. Anderen in de gemeenschap worden gemobiliseerd om ze te helpen. Daarmee is de ondersteuning van Dorcas op den duur niet meer nodig. ‘Zo werken wij aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten” besluit Visser.

Op de inzameldepots wordt alleen nog kleding, schoenen ander textiel ingezameld. Bij de dertig Dorcas Winkels in Nederland neemt Dorcas alle verkoopbare goederen in.

Bij de kledingactie van oktober bij Dorcas Depot Arnhem is 400 kilo kleding ingeleverd. Voor wie nog kleding wil inleveren kan dit doen via de kast op de oprit, Graanhoeve 25 in Arnhem-Zuid, 06-48090786. Kijk op www.dorcasarnhem.nl voor meer informatie.

Dorcas Depot Arnhem is onderdeel van Dorcas, een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.

Meer berichten

Shopbox