Het CDA kiest voor minder schulden; geld lenen kost geld

Regio - Het CDA in het waterschap Rijn en IJssel is unaniem tevreden over het beleid van de afgelopen drie jaar. We zien een toenemende professionaliteit, als het gaat om communicatie over het werk van ons waterschap. Daarnaast hebben wij een begin gemaakt met grote uitdagingen zoals waterveiligheid, energieneutraliteit, klimaatadaptatie en de circulaire economie. We zijn tevreden over de zwarte cijfers op de programma's afvalwaterketen en watersystemen. 
 

Toch maken we ons zorgen over de toename van de schulden, ons waterschap heeft al de grootste schuldenlast. Natuurlijk zijn de risico's goed afgedekt middels een lage en langjarige rente, maar we hebben de plicht om deze schulden af te bouwen. Geld lenen kost geld, de toekomstige generaties horen geen nota te erven.


Dit is wat het CDA betreft ongewenst en we willen weten wat het college extra kan doen om dit genomen besluit te handhaven.

Meer berichten

Shopbox