Gezocht: Jongeren die opa/oma interviewen over hun levensverhaal

Arnhem - Binnenkort gaat het project “Mijn leven in kleur” van start in de Arnhemse wijk Klarendal. Daarvoor zoekt de organisatie interviewers en mensen die geïnterviewd willen worden.

Met dit project worden persoonlijke verhalen van oudere Klarendallers, waaronder 1e generatie migranten met verschillende culturele achtergronden en nationaliteiten, opgetekend door middel van interviews, die door jongeren afgenomen worden.

De jongeren gaan samen met een volwassen interviewer op bezoek bij de opa en/of oma van de jongere (of iemand van die leeftijd), die ook in de wijk woont. Aan de hand van een vragenlijst wordt de oudere Klarendaller geïnterviewd over zijn levensverhaal, waarbij ook wordt ingezoomd de komst naar de wijk Klarendal.

De interviews worden verwerkt in een uit te geven boek. Er zal met de foto’s die worden gemaakt een tentoonstelling worden gemaakt. De hoogtepunten uit de interviews worden op film vastgelegd. Ook wordt de informatie uit de interviews omgezet in een theaterstuk. Dit alles wordt in een gezellig samenzijn gepresenteerd aan de geïnterviewde ouderen, hun familie en aan alle andere geïnteresseerde wijkbewoners. Dit biedt voldoende aanknopingspunten om daarna met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Voor de uitvoering van dit project zoekt de organisatie:

65plussers die altijd in de wijk hebben gewoond
65plussers die in de jaren zeventig als migrant in de wijk Klarendal zijn komen wonen
Jongeren (16-25 jaar) die bereid zijn hun 65plus grootvader of -moeder (of iemand anders van die leeftijd) te interviewen
Volwassenen (30plus) die bereid zijn om met de jongeren mee te gaan om samen met de jongeren het interview af te nemen en verdiepende vragen kunnen stellen

Je krijgt ervoor terug:

65plussers: hun verhaal vertellen aan hun kleinkinderen, waardoor die begrip krijgen voor het levensverhaal en waardoor het levensverhaal niet verloren gaat
De jongeren en volwassenen: een cursus interviewtechniek en professionele begeleiding in het overzetten van interviews in leesbare tekst en ondertiteling

Dit project is een unieke samenwerking in de wijk Klarendal tussen Stichting Rijnstad (participatiewerk en jongerenwerk), Villa Klarendal, Huis van Puck, Kunstbedrijf Arnhem en SWOA, ondersteund door Erfgoed Gelderland.

Interesse gekregen?

Geef je dan op! Bel of mail met: Rick Jansen, projectleider, 06-17040029, jansen.rick@gmail.com

Facebook: mijnleveninkleur

Meer berichten

Shopbox