Foto: Maarten Morsink

Verenigingen verenigen

Arnhem - Bijna iedereen die in gezamenlijk verband zijn of haar hobby beoefent is al wel eens direct of indirect met het probleem aangaande huisvesting in aanraking gekomen. Voor een relatief gering aantal uren is toch een behoorlijke ruimte nodig om een aantal mensen te herbergen.

Het is niet eenvoudig dergelijke ruimtes te vinden. Er wordt aangeboden met een commercieel oogpunt en ligt daardoor buiten het financiële bereik of het permanent huren van een ruimte zorgt voor dezelfde financiële uitdaging.

Dan wordt het tijd om creatief te worden vind ook de Arnhemse luchtvaartclub. Na via de gemeente in contact gebracht te zijn met het Arnhems sportbedrijf zijn er de eerste gesprekken geweest om te kijken of het mogelijk is met een aantal partijen van dezelfde ruimte gebruik te maken. Het sportbedrijf beheert de Arnhemse sportaccommodaties en de ruimtes die daar tegen aan liggen.

Deze separate ruimtes zijn nu net de plekken waar verenigingen die een ruimte, maar geen sporthal, nodig hebben prima terecht kunnen. Daarom is afgesproken om met elkaar eens te gaan kijken of we bij één van deze ruimtes niet een multifunctioneel gebruik kunnen realiseren. In dit concept zou een gezamenlijke ruimte dienst kunnen doen als ruimte voor de verenigingsactiviteit en kunnen de omliggende bergingen dienst doen als opslag voor de individuele verenigingen.

Speelt dit nu ook voor uw vereniging of groep mensen waarmee u graag een gezamenlijke activiteit ontplooit, waag er dan eens een berichtje aan om te kijken of u mee in dit concept past. De contactgegevens kunt u vinden via www.arnhemseluchtvaartclub.nl.

Meer berichten

Shopbox