Logo arnhemsekoerier.nl

Provincie: regio maakt ruimte voor economische groei

Gedeputeerde Staten zijn positief over het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) van de regio Arnhem/Nijmegen. Hierin worden afspraken gemaakt om het aanbod aan bedrijventerreinen, grootschalige detailhandel en kantoren in de regio beter te laten aansluiten op de vraag uit de markt. 
Gedeputeerde Michiel Scheffer: 'We willen ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen, maar daarvoor moet het overaanbod aan werklocaties in de regio omlaag. Dat vraagt om scherpe keuzes, die gemeenten samen moeten maken. Dat doet soms pijn, maar het geeft de regio de ruimte die nodig is om zich economisch door te kunnen ontwikkelen.'

Vraag en aanbod in evenwicht
Het Regionaal Programma Werklocaties moet vraag en aanbod in Arnhem/Nijmegen weer in evenwicht brengen. Voor bedrijventerreinen alleen is er al een overaanbod aan 148 ha  waar op afzienbare termijn geen vraag naar is. Zolang er in de regio voldoende aanbod is mag er in principe niet nieuws ontwikkeld worden. Veel kansrijke initiatieven kunnen hierdoor niet tot ontwikkeling komen. Daarom wil de regio terreinen waar geen vraag naar is uit de markt te halen. Hiermee maken zij ruimte voor economische groei.

Juiste bedrijf op de juiste plek
De regio wil de beste werklocaties kunnen aanbieden met het juiste bedrijf op de juiste plek. Gedeputeerde Staten delen deze ambitie en zijn blij dat de gemeenten de eerste versie van het RPW verder hebben aangescherpt.  Zo is het onderdeel detailhandel verder uitgewerkt en is er voldoende ontwikkelruimte voor kantoren rond de stationslocaties van Arnhem en Nijmegen. Tot januari 2021 kunnen gemeenten bedrijventerreinen en kantoorlocaties uitgeven, waarna definitief de balans wordt opgemaakt. Jaarlijks worden de economische ontwikkelingen in de regio gemonitord. 

Vaststelling van het programma
De regio heeft de gemeenten gevraagd voor 1 januari in te stemmen met het RPW, waarna het voor definitieve besluitvorming wordt aangeboden aan Gedeputeerde Staten. In 2018 wordt er een inspraakmogelijkheid voor belanghebbenden georganiseerd.

Meer berichten

Shopbox