Logo arnhemsekoerier.nl


Zekere toekomst voor Coehoorn creatieve wijk

Gemeente bereid panden te verkopen aan Stichting Coehoorn Centraal

Coehoorn creatieve wijk moet door kunnen. Dat is de conclusie die ook het college van burgemeester en wethouders trekt, bijna vijf jaar na de start van het project. De stichting Coehoorn Centraal wordt daarom in de gelegenheid gesteld om een aantal panden tegen taxatiewaarde over te nemen van de gemeente. Voorwaarde is wel dat de panden dezelfde functie houden, dus het huisvesten van creatieve bedrijvigheid, eventueel gecombineerd met wonen. Het gaat onder andere om het voormalige pand van de Volksuniversiteit aan de Coehoornstraat. Tot nu toe huurde de stichting de panden van de gemeente. Dat was voor maximaal vijf jaar, tot september 2018. 

Verantwoordelijk wethouder Gerrie Elfrink: "Vijf jaar geleden hebben we de wijk Coehoorn als het ware overgedragen aan de Stichting Coehoorn Centraal. In mijn ogen is deze stichting er fantastisch in geslaagd om precies datgene neer te zetten dat men voor ogen had. Een wijk waar het wemelt van de bedrijvigheid. Waar creatieve ondernemers elkaar inspireren en bewoners elkaar kunnen ontmoeten in een bijzonder park of één van de horecagelegenheden". 

Ontwikkelplan
Voor de rest van de panden die de gemeente in de wijk heeft, wordt een ontwikkelplan opgesteld in overleg met de buurt, de stichting en andere belanghebbenden. Het doel is om de wijk als totaal verder te verbeteren en stedenbouwkundig logischer in te delen. Daarvoor is onder andere een investering in de openbare ruimte is daarvoor van belang. Er moet meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers. Ook wordt bijvoorbeeld gedacht aan bebouwing langs het Nieuwe Plein. Uitgangspunt voor het ontwikkelplan is het overeind houden van het DNA van Coehoorn creatieve wijk en het park als centrale plek in de buurt. 

Coehoorn creatieve wijk is goed voor de economie van Arnhem. De bijna 90 ondernemingen die zich hebben gevestigd in Coehoorn waren in 2016 goed voor een gezamenlijke omzet van bijna 8 miljoen euro. Voor een meerderheid van de ondernemers is Coehoorn hun eerste zelfstandige werkplek. Een aantal is alumnus van ArtEZ en HAN. Ze bieden ook stageplekken aan studenten van die opleidingen en aan onder meer Rijn IJssel. Talent wordt zo gebonden aan de stad

Paul de Bruijn, één van de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal: "het akkoord met de gemeente opent de weg om de wijk Coehoorn door te ontwikkelen tot de kraamkamer voor ondernemerschap, vooral in de creatieve sector."

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox