Logo arnhemsekoerier.nl


Verbeteren waterkwaliteit landgoed Biljoen

VELP  – Dit najaar wordt een deel van de gracht rondom Overhagen in Velp uitgebaggerd in opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen. Door de sliblaag te verwijderen verbetert de waterkwaliteit, wat ten goede komt aan het planten- en dierenleven.

 

Uitvoering

Binnenkort wordt begonnen met het laten aflopen van het water uit de gracht. Vissen en andere in het water levende dieren worden afgevangen en elders op het landgoed uitgezet. Aansluitend zal detectie naar - en benadering van eventuele explosieven plaatsvinden. Ook wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Vanaf 23 oktober zal de bagger uit de gracht worden gehaald. De baggerspecie wordt ontwatert en daarna afgevoerd van het landgoed. 

Het is mogelijk dat omwonenden en recreanten op het landgoed tijdens de uitvoering van het werk enige hinder ondervinden. Voor het eventuele en tijdelijke ongemak vraagt de organisatie begrip.

 

De waterkwaliteit op landgoed Biljoen wordt verbeterd dankzij de steun van de Provincie Gelderland en de Nationale Postcode Loterij.

Meer berichten

Shopbox