Logo arnhemsekoerier.nl


HAN en Saxion lanceren Topondernemersregeling

Als student kiezen tussen je eigen onderneming of je studie? Dat probleem is verleden tijd voor ondernemende studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Saxion.

ARNHEM/NIJMEGEN - Op 7 september lanceerden de beide hogescholen de Topondernemersregeling (TOR) voor hun studenten. De regeling, geïnspireerd door de Topsportregeling, faciliteert studenten bij het combineren van ondernemen en studeren. HAN-studenten die aantoonbaar succes hebben als ondernemer en voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden, komen in aanmerking voor de status “Topondernemer”. Een “Topondernemer” kan rekenen op flexibiliteit in het studieprogramma, vastgelegd in afspraken op maat. 

Voor de toetsing op de voorwaarden en de exacte invulling van de ondernemersfaciliteiten is er een beoordelingscommissie aangesteld. Naast het toetsen op de voorwaarden, zorgt deze commissie voor de afstemming met de opleiding die de “Topondernemer” volgt. De TOR geeft in overleg mogelijkheid om bijvoorbeeld af te studeren of stage te lopen binnen de eigen onderneming, of om af te wijken van het reguliere onderwijsprogramma ten behoeve van noodzakelijke ondernemingsactiviteiten.

Zowel de HAN als Saxion bieden naast de TOR een uitgebreid startersbegeleidingsprogramma voor studenten met een ondernemersambitie. Vanuit de HAN loopt het programma Young in Business (YIB). Dit programma voorziet in een pakket aan diensten gericht op het stimuleren van kennis, vaardigheden, netwerk en faciliteiten. Verschillende regionale Business Partners en Ondernemersnetwerken dragen bij aan het programma. Alles om ondernemen én studeren zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ondernemende studenten kunnen terecht bij het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap van de HAN (CvVO) of bij het Centrum voor Ondernemerschap van Saxion. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) verwacht op korte termijn de TOR ook aan haar studenten aan te bieden.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox