Logo arnhemsekoerier.nl


Brug tussen burger en beleid

Iedereen moet mee kunnen doen in Arnhem. Zeker die inwoners voor wie dat niet vanzelfsprekend is en die daar een steuntje in de rug bij nodig hebben. Dat steuntje in de rug willen de Arnhemse adviesraden voor het sociale domein bieden. Hoe? Door de gemeente Arnhem te adviseren op het gebied van de jeugdhulp, de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk & inkomen en op deze manier een brug te slaan tussen beleid en praktijk. De adviesraden zijn inmiddels bemenst, warmgedraaid en klaar voor een kennismakingsronde door de stad.

De drie adviesraden (Jeugdhulp, Wmo en Werk & Inkomen) zijn ingesteld door het Arnhemse gemeentebestuur. Elk heeft als doel om het gemeentelijk beleid gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Waar zinvol doen zij dat gezamenlijk. In essentie zien de adviesraden er op toe dat het gemeentelijk beleid is gericht op het stimuleren en ondersteunen van deelname van alle inwoners aan de Arnhemse samenleving.

De beste oplossing
De adviesraadleden - zeven per adviesraad - komen uit alle lagen van de Arnhemse samenleving en vormen daarmee een mooie afspiegeling van de stad. Wie dat zijn, is te vinden op www.adviesraadarnhem.nl. De leden doen hun werk op vrijwillige basis en zijn volledig onafhankelijk in hun advies. Voorzitter Martin Knoop ziet de rol van de adviesraden groeien: "De gemeente gaat echt in overleg met ons", aldus Knoop. Martijn Leisink - wethouder van onder meer jeugd, zorg en welzijn - benadrukt het belang vanuit zoveel mogelijk invalshoeken naar het gemeentelijke beleid te kijken. "Op die manier zien we niets over het hoofd en komen we tot de best mogelijke oplossingen. De adviesraden spelen daar een belangrijke rol in."

De wijken in
Om de gemeente van goed advies te dienen en inderdaad die brug tussen burger en bestuur te slaan, zijn goede contacten van wezenlijk belang. Met inwoners, belangenorganisaties, wijkorganisaties, wijkteams, belangenorganisaties en professionals. "Die contacten zijn er al, maar willen we nog verder intensiveren", aldus voorzitter Knoop. "De komende maanden gaan we de wijken in en gaan we in gesprek met Arnhemmers, organisaties en professionals. Of we het dan niet heel druk gaan krijgen? Als dat leidt tot nog beter beleid, dan is dat absoluut de moeite waard", aldus de voorzitter.

Volg ons
Tot op heden deden de adviesraden aanbevelingen over onder meer mantelzorg, de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in de wijk, jeugdhulpverlening en de zorg voor te vroeg geboren kinderen. Op www.adviesraadarnhem.nl is te volgen waar de adviesraden zich mee bezig hielden en houden. Benieuwd? Neem een kijkje op de site of woon een vergadering bij.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox