Logo arnhemsekoerier.nl


Presentatie Powerlab 73.0 op IPKW

Arnhem - Ruim 80 geïnteresseerden kwamen op donderdag 8 juni 2017 bijeen op IPKW in Arnhem voor de presentatie van Powerlab 73.0. Deze nieuwe, multifunctionele ruimte is een ontmoetings- en werkplaats voor studenten, werknemers én bedrijven. Een innovatieve plek waar zij gezamenlijk kunnen leren en werken aan nieuwe, duurzame technieken voor de bouw- en installatiebranche.

Onder leiding van Jacqueline Bijlsma, programmadirecteur Oost Nederland Energie(k) - ONE, geven betrokken partijen korte pitches over de rol die het Powerlab kan spelen bij het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen. Ben Geerdink, stuurgroepvoorzitter ONE bijt de spits af en spreekt de wens uit dat het binnenkort bruist van bedrijvigheid in het Powerlab. Harriët Tiemens, wethouder Nijmegen & Ron König, wethouder Arnhem benadrukten het belang van snel handelen. Het Powerlab kan concreet zorgen dat meer vakmensen over de juiste kennis beschikken om de afspraken uit het energieakkoord na te komen en dat is hoognodig.

Robert-Jan de Vries, RBPI Gelderland/Overijssel laat de studenten aan het woord in een studentenforum. Op de vraag wat zij in het Powerlab hopen te vinden antwoorden ze eensgezind. De nieuwe technici zijn hongerig naar kennis over duurzame technieken en willen graag in contact komen met bedrijven!

Ter afsluiting wordt het startsein gegeven voor het Kennisportaal Gelderland. Het Kennisportaal biedt in het Powerlab duurzame opleidingen voor werkgevers en vakmensen in de bouw- en installatietechniek.

Over één ding zijn alle aanwezigen het eens. Het is vijf voor twaalf en de tijd van praten is voorbij. Met concrete initiatieven als Powerlab krijgen we de kans om invulling te geven aan alle goede bedoelingen en voornemens. De 40 activiteiten die voor de komende maanden gepland staan laten zien dat die kans in het Powerlab wordt gegrepen!

Wat is Powerlab?

In Powerlab werken studenten, werknemers en bedrijfsleven structureel met elkaar samenwerken op het gebied van duurzame energie. Een urgente en zeer gewenste samenwerking die bijdraagt aan de overgang naar de nieuwe energiewereld. Meer en beter toegeruste studenten, ondernemers én werknemers in de EMT-sector. Powerlab is gerealiseerd vanuit het RIF project ONE.

Wat is ONE?

In een wereld waarin de energietransitie in volle gang is, liggen veel technische kansen en uitdagingen voor duurzame energieopwekking en energiebesparing. Dit verandert de toekomstige behoefte aan voldoende effectief en efficiënt opgeleide mensen. Er is meer, beter en anders geschoold personeel nodig in de technische installatiebranche.

In de publiekprivate samenwerking ONE zorgen onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk voor een eenduidig en up-to-date aanbod van opleidingen voor toekomstig en zittend personeel in de technische installatiebranche. Rijn IJssel is penvoerder voor het programma.

Reageer als eerste
Meer berichten