Langdurige leegstand is de gemeente Arnhem een doorn in het oog.
Langdurige leegstand is de gemeente Arnhem een doorn in het oog. Foto: gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem gaat leegstand van woningen aanpakken

Algemeen

ARNHEM  - In de strijd tegen de aanhoudende wooncrisis gaat de gemeente Arnhem optreden tegen leegstaande woningen. “Een betere benutting van het bestaande woningaanbod is de makkelijkste manier om op korte termijn voor meer woonplekken te zorgen. Met de nieuwe leegstandsverordening worden vastgoedeigenaren verplicht om leegstand van woningen van langer dan zes maanden te melden bij de gemeente.” 

Paul Smeulders, wethouder Wonen: “In lege huizen kun je heel goed wonen. Daarom is het belangrijk dat we alle mogelijkheden aangrijpen om leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan. Er is een wooncrisis in onze stad. Studenten wonen nog bij hun ouders, gescheiden koppels kunnen onafhankelijk geen woning vinden en ook het aantal statushouders dat geen woning heeft blijft groeien. Deze leegstandsverordening is een belangrijk middel om mensen een eigen woning te geven.” 

 Meer grip op leegstand 

Door de invoering van een leegstandsregister krijgt de gemeente een beter beeld van de leegstand binnen de stad. Dit inzicht is belangrijk om gerichte maatregelen te nemen en de beschikbaarheid van woonruimte te vergroten. Mocht een eigenaar nalatig blijven in het melden van leegstand of niet meewerken aan het terugdringen ervan, dan beschikt de gemeente over verschillende instrumenten om te handhaven.

 Meer dan 500 woningen staan leeg 

Uit CBS-cijfers over leegstand blijkt dat er in 2022 in totaal 520 woningen langdurig leegstaan. Langdurige leegstand betekent volgens de definitie van het CBS dat de woning meer dan één jaar leegstaat. Die 520 woningen zorgen voor in totaal zo’n 50.000m2 langdurig leegstaande woonruimte.

 Reacties zijn welkom 

De verordening ligt nu ter inzage voor het publiek. Daarna gaat de gemeenteraad zich erover buigen. Het idee om een Leegstandsverordening in te voeren komt ook van de gemeenteraad, die daar een paar jaar geleden een motie over aannam. 

Voor meer informatie over de leegstandsverordening en het terinzageleggingsproces kunt u terecht op arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/f6922bd6-5530-4d41-8c1d-5606a7b2ca53