Logo arnhemsekoerier.nl


Onderwijs

Leerlingen van de Troubadour en Blinkertschool brengen stem uit voor de toekomstige naam van hun nieuwe IKC

Arnhem - And the winner is…..DE KLIMBOOM.
Op 1 juni is de nieuwe naam van het toekomstige Integraal Kind Centrum (IKC) aan het Breezandpad bekend gemaakt. In de afgelopen weken brachten alle kinderen en leerkrachten van de twee fuserende scholen “De Troubadour” en “Blinkertschool” hun stem uit: Iedereen mocht een kruisje zetten bij een van 3 namen, die geselecteerd waren uit de talloze, door de kinderen voorgestelde namen. Donderdagmiddag 1 juni was de feestelijke onthulling van de nieuwe naam, in het bijzijn van alle kinderen, vele ouders en belangstellenden.

Naast de twee gefuseerde basisscholen gaan ook de BSO Het Ruimteschip van SKAR en peuterspeelzaal De Wildebras van SPA deel uitmaken van het IKC.
Na de zomervakantie zal De Klimboom starten in de tijdelijke huisvesting naast de sporthal Elderveld, zodat het huidige gebouw, waarin de scholen en Het Ruimteschip nu gehuisvest zijn, grondig gerenoveerd kan worden.

Zoals de nieuwe naam “De Klimboom” al impliceert, zal het IKC zich profileren als een “groen IKC”. Bij de verbouwing en de inrichting van het nieuwe speelplein zal daarom het creëren van een natuurlijke leeromgeving een belangrijk uitgangspunt zijn. De voorbereidingen voor de grondige renovatie zijn in gang gezet en iedereen is benieuwd naar hoe het gebouw er straks uit komt te zien!

De twee scholen gaan vanaf volgend schooljaar dus als één school verder. Op verschillende niveaus en in diverse ouderwerkgroepen is en wordt er hard gewerkt om de fusie goed te laten verlopen.

Om de kleuters aan het idee te laten wennen en ook alvast in contact te laten komen met hun toekomstige klasgenootjes en mogelijke nieuwe juffen/meesters hebben de 3 onderbouwgroepen van de Blinkert en de Troubadour in het huidige gebouw al een eigen “kleutervleugel” gecreëerd.. Met de lokalen naast elkaar kunnen kinderen van beide scholen ook nu alvast geregeld samen spelen. Ook de kinderen uit andere groepen leren elkaar tijdens spelmomenten steeds beter kennen.

Iedereen kijkt vol spanning uit naar de nieuwe start na de zomervakantie. De belangrijkste vraag van de kleuters blijft voorlopig: En waar komt onze klimboom dan te staan?

Reageer als eerste
Meer berichten