Gemeente Arnhem deelt eerste boete uit aan ‘foute verhuurder’

Algemeen Kort nieuws

  ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft in maart de eerste boete uitgedeeld tegen een verhuurder van een woning in Arnhem. Dit na een melding bij het meldpunt ‘foute verhuurders’. Hiermee maakt de gemeente gebruik van de Wet goed verhuurderschap (Wgv) om zogeheten foute verhuurders aan te pakken. Hiermee bevestigt de gemeente de toewijding om de kwaliteit van wonen in Arnhem te verbeteren. 

Paul Smeulders, wethouder Wonen:  ”Met deze eerste boete geven we een duidelijk signaal af aan foute verhuurders: zet je in voor een veilige, gezonde en goede huisvesting voor al onze inwoners want anders treden we op. Wij staan als gemeente volledig achter onze huurders.” 

 Zeventien meldingen, eerste handhaving 

Sinds de invoering van het meldingsformulier voor foute verhuurders op de website van De Huurdersbalie (www.huurdersbalie.nl), heeft de gemeente Arnhem 17 meldingen ontvangen die inzicht geven in de woonomstandigheden onder diverse verhuurders. In het bijzonder heeft één toezichtverslag geresulteerd in een last onder dwangsom voor een verhuurder, die aan de gestelde eisen heeft voldaan. Het ging hier om geval waarbij de elektriciteit en warmte van de woning onterecht werd afgesloten door de verhuurder en tegelijkertijd in het gehele huis vocht- en schimmelvorming was te vinden.

 Wet goed verhuurderschap 

Het doel van de Wet goed verhuurderschap is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan bij alle groepen huurders, waaronder arbeidsmigranten. De wet geeft gemeenten meer handvatten om daadwerkelijk op te treden bij misstanden in verhuur van woningen. 

Bij het meldpunt ‘foute verhuurders’ kan de gemeente optreden tegen overtredingen en verhuurders of verhuurbedrijven dwingen om zich aan de regels te houden. Hierbij kan gedacht worden aan discriminatie, intimidatie, onredelijk hoge waarborgsommen, dubbele bemiddelingskosten, en gebreken door slecht onderhoud.

Naast meldingen in het kader van de Wgv, helpt het Huurdershuis jaarlijks honderden huurders met klachten die niet specifiek toezien op deze wet. Meer informatie over de Wet goed verhuurderschap en het meldingsproces staat op de website van de Huurdersbalie.

Meer info: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Kopen_huren_en_kavels/huren