Bevestiging ds Diepenbroek bij Evangelisch-Lutherse gemeente Arnhem.
Bevestiging ds Diepenbroek bij Evangelisch-Lutherse gemeente Arnhem. Foto: B.W. Groot

Lutherse gemeente Arnhem heeft weer een predikant

Algemeen

ARNHEM - Na zeven jaar heeft Lutherse gemeente Arnhem weer een predikant. Op 31 maart is ds Maarten Diepenbroek bevestigd als predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente Arnhem.

De Lutherse gemeente in Arnhem heeft sinds de verkoop van haar gebouw in 2017 gewerkt met wisselende gastpredikanten. Sinds 2022 is ds Diepenbroek de vaste predikant voor één dag per week.

Maarten Diepenbroek (1979) volgde de opleiding tot leerkracht basisonderwijs aan de PABO en heeft in Groningen en Utrecht theologie gestudeerd. Na de opleiding kerkmuziek van de Protestantse Kerk was hij van 2005 tot 2007 organist van de Kapel De Wartburg van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht. Daarna was hij vicaris in de Exodusgemeente in Middelharnis/Sommelsdijk, predikant van de Hervormde Gemeente in Burgh (2009-2015) en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Woerden (2015-2021). Hij is sinds 2020 promovendus aan de Theologische Universiteit in Kampen en nu verbonden aan de Evangelisch-Lutherse gemeente Arnhem.

De Evangelisch-Lutherse kerk in Arnhem is een gemeente met leden verspreid tot ver in de regio. Zij is een gemeente waar veel gezongen wordt. De leden participeren actief in de dienst. Zo hebben lector, gastvrouw-/heer, voorzanger en collectanten naast de predikant elk een inbreng in de dienst. Het Avondmaal wordt gevierd in een kring die openstaat voor vriend en vreemde. Na de dienst wordt er koffie gedronken en is er tijd voor persoonlijke ontmoeting.

De missie van de Lutherse kerk Arnhem is om mensen als geloofsgemeenschap samen te brengen om het christelijke geloof te vieren op Evangelisch-Lutherse wijze, om van daar uit actief present en verbindend te zijn in Arnhem en omgeving.

De Lutherse gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland met haar eigen (Lutherse) signatuur, gekenmerkt door een accent op liturgie en (kerk)muziek. 

Meer informatie op www.luthersegemeentearnhem.nl