Eimer Wieldraaijer: "We zijn echt overvallen."
Eimer Wieldraaijer: "We zijn echt overvallen." Foto: Ellen Koelewijn Fotografie

Gemeente dreigt met onteigenen huizen in Schaapsdrift

Algemeen

ARNHEM - De bewoners van de wijk Schaapsdrift in Arnhem zijn boos. Eigenlijk is dat nog mild uitgedrukt. Ze zijn geërgerd en gefrustreerd dat de gemeente het plan wil doordrukken om hun woningen te onteigenen en te slopen. Er moet ruimte worden gemaakt voor broodnodige nieuwbouw.

Door Vincent Bos

De boosheid dateert al vanaf het moment dat de gemeente de bewoners uit de wijk overviel met een brief waarin aangekondigd werd dat nog dezelfde avond de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WvG) van kracht zou worden. Die regel houdt in dat een eigenaar die zijn woning wil verkopen, zijn huis eerst bij de gemeente Arnhem moet aanbieden zodat speculanten buitenspel gezet worden.

“Wij zijn echt overvallen door die brief. Die heeft de toon gezet voor ons verzet. Vanaf dat moment is de communicatie met de gemeente slecht geweest. Het hele gedoe speelt nu al twee jaar”, zegt bestuurslid Eimer Wieldraaijer van de Vereniging tot behoud van de Schaapsdrift en omgeving.

Er valt volgens hem met de gemeente gewoonweg niet te praten. Wat er ook is geprobeerd, er wordt niet naar de argumenten van de bewoners geluisterd. Dat versterkt het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. De vereniging heeft inzage geëist in alle stukken. Die werden slechts mondjesmaat beschikbaar gesteld. “We zijn uit ergernis en frustratie uit het overleg gestapt”, zegt hij. 

Medio vorig jaar heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen dat de gemeente zeer terughoudend dient om te gaan met sloop van huizen. Toch dreigt de sloophamer voor 23 eigen woningen en 48 woningen van de woningbouwvereniging Vivare. Die aantallen worden genoemd in de gebiedsvisie die voor de Schaapsdrift is opgesteld. De wijk vindt sloop absurd en heeft daarop zelf een stedenbouwkundige ingeschakeld. 

“Maar wat wij ook inbrengen, alles wordt van tafel geveegd. We zijn niet tegen nieuwbouw. Die is noodzakelijk. Er kan prima gebouwd worden op de plek op het bedrijventerrein achter ons waar nu oude loodsen staan. Sloop van woningen in de wijk gaat echt te ver. Dat heeft tot woede onder de bewoners geleid”, verklaart bestuurslid Wieldraaijer.

Schaapsdrift omschrijft hij als een bijzondere wijk. “Het is een hele leuke en diverse wijk. Met ouderen en jongeren, studenten. Het is een gemêleerde buurt. En die is hechter geworden door de plannen van de gemeente.”

Het is bij de bewoners in het verkeerde keelgat geschoten dat de gemeente dreigt woningen te onteigenen als ze die nodig heeft voor nieuwbouw om ruimte te creëren voor groene lopers en een ontsluitingsweg. “Dat besluit moet nog worden genomen maar wij weten dat er in de achterkamers al een akkoord over is gesloten door de coalitie.”

De strijd is nog lang niet gestreden. De weerstand is groot. Onbegrip heerst er. De vereniging sluit dan ook niet uit dat de strijd doorgaat tot aan het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de Raad van State.