De ondertekenaars vlnr. Ronald ter Hoeven (gemeente Rheden), Anke Aalmers (Yuverta), wethouder Nermina Kundic (gemeente Arnhem), Jan van Iersel (Hogeschool Van Hall Larenstein) en Yvonne de Haan (HAN University of Applied Sciences).
De ondertekenaars vlnr. Ronald ter Hoeven (gemeente Rheden), Anke Aalmers (Yuverta), wethouder Nermina Kundic (gemeente Arnhem), Jan van Iersel (Hogeschool Van Hall Larenstein) en Yvonne de Haan (HAN University of Applied Sciences). Foto:

Samenwerken voor een sterke kenniscampus Arnhem-Velp

Algemeen

ARNHEM - De kenniscampus Arnhem-Velp (het gebied rondom HAN University of Applied Sciences, Yuverta en Hogeschool Van Hall Larenstein) aan de grens van Arnhem en Velp wordt versterkt. Dat is nodig om de onderwijs- en kennisinstellingen aantrekkelijker te maken voor studenten. Op 1 februari hebben de instellingen samen met de gemeenten Arnhem en Rheden een overeenkomst getekend om de Kenniscampus Arnhem-Velp verder te ontwikkelen. 

De regio Arnhem ontwikkelt zich tot een internationaal centrum van innovatie op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid. Met in de Kenniscampus Arnhem-Velp een unieke cluster van ‘groene’ opleidingen. 

“Bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen werken hier samen aan innovatie. De kenniscampus biedt een breed scala aan HBO- en MBO-opleidingen en onderzoeksmogelijkheden. Het moet een herkenbare plek zijn waar studenten graag naartoe komen. Ook biedt de kenniscampus masterstudies en bijscholing voor werkenden”, aldus gemeente Arnhem.

“Studenten zijn van groot belang voor de regio. Ze brengen leven in de stad, stimuleren creativiteit en dragen bij aan de lokale economie en de arbeidsmarkt”, aldus de gemeente Arnhem. “Goede onderwijsinstellingen trekken niet alleen studenten aan, maar maken de regio ook aantrekkelijker voor bewoners en bedrijven. Hoewel de onderwijsinstellingen dicht bij elkaar liggen, wordt het gebied niet echt als één campus ervaren. Dit gaat nu veranderen.”

‘Inspirerende omgeving’

“De Kenniscampus Arnhem-Velp zal een inspirerende omgeving worden waar onderwijs, onderzoek en het werkveld zich aan elkaar verbinden. Met onze samenwerking en dit mooie initiatief verwachten wij dat dit gebied nóg beter aansluit bij de ambities om in een groene omgeving te leren, werken, recreëren en wonen”, aldus Yvonne de Haan, voorzitter van de stuurgroep Kenniscampus Arnhem-Velp en vicevoorzitter College van Bestuur HAN.

 Meer samenwerking 

De partijen gaan onderzoeken hoe ze beter kunnen samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek. Bijvoorbeeld door het beter op elkaar laten aansluiten van diverse opleidingen. Ook willen ze faciliteiten (denk aan onderwijs- en onderzoeksruimten, ruimten voor startups en ontmoetingsplekken) meer gaan delen. Ook wordt gekeken naar voldoende studentenhuisvesting en verbetering van de bereikbaarheid van de campus. Verder streven ze naar een gemeenschappelijke huisstijl voor de hele campus. Bijvoorbeeld voor bewegwijzering, om de kenniscampus als één geheel te presenteren.

 Bewoners betrekken 

In het vervolgtraject worden ook omwonenden van de kenniscampus in Arnhem en Velp bij de plannen betrokken. HAN University of Applied Sciences, Yuverta, Hogeschool van Hall Larenstein en de gemeenten Arnhem en Rheden zien deze overeenkomst als een mooi voorbeeld van hoe overheid, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen samen werken aan de oplossingen voor morgen.