Voorbeeld van strokenteelt op Rijk der Heide, straks ook zichtbaar in Park Zypendaal en Gulden Bodem.
Voorbeeld van strokenteelt op Rijk der Heide, straks ook zichtbaar in Park Zypendaal en Gulden Bodem.

Gemeente Arnhem gaat 20 hectare landbouwgrond natuurinclusief beheren

Algemeen

ARNHEM - Zo’n 20 hectare landbouwgrond in de parken Zypendaal en Gulden Bodem komt weer in beheer van de gemeente Arnhem. Het gaat om percelen die eigendom zijn van de gemeente, maar die de afgelopen zeventig jaar verpacht werden aan een agrariër. 

Arnhem wil de grond natuurinclusief gaan beheren. “Dit moet een prachtig gebied worden, met bloemrijk hooiland en mooie wintervoedselakkers”, aldus wethouder stadslandbouw en biodiversiteit Marco van der Wel.

Gulden Bodem en Zypendaal zijn bosrijke parken. Maar soms ligt er achter de bomen een akker verscholen. Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Arnhem zelf weer het beheer over deze gronden. 

Van der Wel: “Het beheer wordt natuurinclusief. Dat betekent geen chemische bestrijdingsmiddelen, geen drijfmest, geen kunstmest, geen beregening en geen wateronttrekking. Maar wel strokenteelt, graanakkers, wintervoedselakkers en bloemrijk hooiland. Maar nu moet de grond eerst tot rust komen, zodat het bodemleven zich kan herstellen. Daarom zullen we komend jaar het land alleen ecologisch maaien. Intussen werken we aan een plan hoe we dit land gaan beheren. Mogelijk gaan we dit als gemeente zelf doen, of we doen het samen met een andere partij.”

Door natuurinclusief beheer wordt de waterkwaliteit van de Jansbeek – die in park Zypendaal ontspringt – beter. De structuur en kwaliteit van de bodem worden beter, die daardoor beter water kan vasthouden. Daarmee draagt het ook bij aan een klimaatbestendigere stad. 

Van der Wel: “Er komen meer dieren- en plantensoorten, meer biodiversiteit. Er zullen gewassen worden verbouwd als lupine, luzerne, boekweit, haver en wintertarwe. De natuurlijke inrichting is goed voor veel dieren zoals wilde bijen, vlinders, patrijzen en veldleeuweriken. Kortom, de parken worden een veel aangenamere plek om te vertoeven voor mens en dier.”

De gemeente begint deze winterperiode al. “De overgang van bos naar akker is nu vrij hard, met een boomrand en weinig struiken. Die gaan we geleidelijker maken, door aan de bosranden Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik te verwijderen en inheemse struiken aan te planten”, vertelt Van der Wel. 

‘De parken worden een veel aangenamere plek om te vertoeven voor mens en dier’

“Arnhem is een prachtige en groene stad, met vele bossen en parken. Hiermee maken we de stad weer een stukje mooier en groener.”

Park Zypendaal was ooit een landgoed met vrij veel akkerbouw. In de loop der eeuwen - voor het laatst in 1864 - werd het steeds verder omgevormd tot park in een Engelse landschapsstijl. Dat betekent: golvende gazons, vijvers, informele beplanting en pittoreske structuren. De Jansbeek ontspringt in het park. 

Gulden Bodem - dat ooit één geheel vormde met Zypendaal en dus dezelfde landschapskenmerken heeft - is wat bosrijker met onder meer drie kastanjes uit de zeventiende eeuw. Beide parken zijn rijksmonumenten.

Park Zypendaal.
 Een kaart van de landbouwgronden in Park Zypendaal en Gulden Bodem.