Wethouder Maurits van de Geijn.
Wethouder Maurits van de Geijn. Foto: gemeente Arnhem

Arnhem flink op stoom met CO2-besparing

Algemeen

ARNHEM - De gemeente Arnhem behaalt als eerste gemeente in Nederland niveau 5 van de zogeheten CO2-prestatieladder. Ook Sportbedrijf Arnhem en Scalabor behaalden dit hoogste niveau. 

Niveau 5 betekent dat de gemeente niet alleen flink werk maakt van het terugdringen van de CO2-voetafdruk van de eigen organisaties, maar ook van organisatie waarmee ze samenwerkt. Arnhem ontvangt het certificaat op 4 december uit handen van certificerende instelling TÜV en de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

“We willen dat Arnhem klimaatneutraal en duurzaam wordt. We stimuleren onze inwoners en bedrijven daar stappen in te zetten. Dan is het niet meer dan logisch, of zelfs onze plicht, dat wij als gemeente zelf ook ons beste beentje voor zetten”, zegt wethouder interne organisatie Maurits van de Geijn. “In 2019 zaten we al op niveau 3, in 2021 gingen we naar niveau 4 en nu zitten we dus op niveau 5, de hoogste trede op de CO2-prestatieladder.”

Lokale groene stroom 

Zo zijn de gemeente en het Sportbedrijf inmiddels volledig over op in de regio geproduceerde groene stroom. Daarnaast wordt er bij het gemeentelijk vastgoed steeds meer gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen en zijn er zonnepanelen geplaatst. Ook is de gemeentewerf van het aardgas af gegaan. 

Weg- en waterbouw

Bij projecten in de weg- en waterbouw wordt steeds meer gekeken naar CO2-besparing, door minder milieubelastende grondstoffen te gebruiken en meer zero-emissie te werken.

“Onze inspanningen houden hier overigens niet op”, aldus Van de Geijn. “In 2026 willen we als organisatie een CO2-reductie hebben van 60 procent ten opzichte van 2018. Op dit moment zitten we al op 57 procent, dus we zijn goed op weg. En natuurlijk stopt het hier niet. Volgend jaar stellen we een nieuw reductiedoel vast dat we in 2030 willen halen.”

De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2 en van kosten. Binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. 

Organisaties die zich laten certificeren volgens deze ladder, doen een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. 

De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.