Het team van Kindcentrum De Werf met de beker, uitgereikt door burgemeester Marcouch.
Het team van Kindcentrum De Werf met de beker, uitgereikt door burgemeester Marcouch. Foto:

Team Kindcentrum De Werf uit Arnhem wint NK debatteren

Algemeen

ARNHEM - Het team van Kindcentrum De Werf in de Arnhemse wijk Presikhaaf heeft het jaarlijkse debattoernooi voor scholieren gewonnen. Burgemeester Ahmed Marcouch reikte in het Provinciehuis in Arnhem de beker en de medailles uit.  

 De tweede prijs ging naar Basisschool het Mozaïek (locatie Zwanebloemlaan) eveneens uit Arnhem (Malburgen). De derde prijs was voor de Evangelische Basisschool Online uit Eindhoven. In totaal deden twaalf schoolteams uit het hele land mee, elk team met zes of zeven deelnemers. Meer dan 75 scholieren ontvingen een certificaat voor hun bijdrage. 

De kinderen moesten ter plekke zonder hulp van hun meester of juf een improvisatiestelling voorbereid. Die stelling luidde: ‘Het Jeugdjournaal moet voor de helft uit leuke berichten bestaan’. De jury prees de beste prestaties ‘voor hun natuurlijke en overtuigende wijze van presenteren, de degelijk onderbouwde argumenten, de duidelijke samenwerking in de teams en de flair en welsprekendheid waarmee de stellingen werden aangevallen en verdedigd’. 

“Debatteren kun je leren”, is de boodschap van Conny Ettema, al veertig jaar schooldocent en nog steeds voor twee dagen verbonden aan basisschool het Mozaïek. “Ik hoorde mijn leerlingen na de moord op Theo van Gogh dingen zeggen die ik eerder nooit gehoord had”, zo motiveert zij haar inspanningen om kinderen te leren debatteren. Zowel bij Kindcentrum De Werf als het Mozaïek is debatteren opgenomen in het vak wereldoriëntatie en wordt het als naschoolse cursus aangeboden.

“Oefenen, oefenen, oefenen”, beaamt burgemeester Marcouch en richt zich ook tot de ouders die zijn meegekomen. Voor de docenten onderstreept hij de noodzaak om naast deelname aan toernooien het vermogen tot argumenteren op te nemen in het reguliere lesprogramma: “Waar kinderen hun meningen kunnen beargumenteren, wint kennis verzamelen en nadenken en verdwijnt pesten.”

Overtuigingskracht ontstaat waar kinderen zich kunnen verplaatsen in andere mensen, heeft Marcouch gemerkt. Zelf maakte hij kennis met het vermogen van de Nederlands taal tot inlevingsvermogen en al debatterend nieuwe ideeën te vinden, toen hij als tienjarig jongetje naar Nederland kwam. “Bescheidenheid was een deugd in mijn opvoeding maar om contact te maken en ideeën te ontwikkelen heb je inlevingsvermogen, moed en taal nodig. Dat moet je oefenen.” 

Hoe dan? “Vragen stellen; de vragensteller bepaalt hoe het debat loopt, dat heb ik geleerd van de journalisten”, stelt Marcouch, “achter elke vraag ligt een behoefte die verwijst naar een tekort. Het beste idee wil problemen oplossen en past bij onze drijfveren om elkaar te helpen.”

www.iedereendebatteert.nl

Zilver voor het team van Basisschool het Mozaïek (locatie Zwanebloemlaan).