Punt26 in Arnhem vraagt aandacht voor ‘Internationale dag van de sekswerker’

Algemeen Kort nieuws

ARNHEM - Punt26 is een steunpunt in Arnhem voor mensen van alle genders die sekswerk verrichten of hebben verricht. “Zolang jij zelf voor sekswerk kiest, zien wij jouw werk als een vak. Je kan bij ons anoniem en gratis terecht voor informatie over je rechten en plichten, gezondheid, veilig werken, schulden, boekhouding, verslaving of hulp bij het starten of stoppen met sekswerk.”

“Ook als je te maken hebt met stigma rondom je sekswerk willen wij jou graag helpen. Uiteraard kan je ook gewoon contact opnemen voor een praatje met een ervaringsdeskundige. Wij hopen op deze manier de sekswerkers in Arnhem te laten weten dat wij er voor hen zijn! Het ‘oudste beroep ter wereld’ is een vak, en daarom staan wij 2 juni stil bij de ‘Internationale dag van de sekswerker.”   

De geschiedenis van deze dag gaat terug naar de jaren ‘70 toen de Franse politie veel druk uitoefende op sekswerkers. “Sekswerkers werden gedwongen om steeds meer ondergronds te werken. Als gevolg hiervan werden ze steeds minder beschermd en nam het geweld tegen hen toe. De Franse overheid wilde niks aan de situatie veranderen, zelfs niet na twee moorden op sekswerkers. In reactie hierop bezetten honderd sekswerkers op 2 juni 1975 acht dagen lang een kerk in Lyon. Zij eisten goede werkcondities en een einde aan het stigma op sekswerk. De bezetting werd een keerpunt in de internationale strijd van sekswerkers voor hun mensenrechten. En 2 juni werd uitgeroepen tot de Internationale dag van de sekswerker. Sindsdien wordt er ieder jaar stilgestaan bij het geweld, onrecht en stigma waarmee sekswerkers nog altijd geconfronteerd worden. Tegelijk wordt er gevierd dat sekswerk werk is, net als ieder ander beroep!” 

“Helaas zien wij dat vandaag de dag nog steeds een enorm stigma op sekswerk rust. Sekswerk en mensenhandel worden vaak direct met elkaar in verband gebracht, terwijl het twee verschillende dingen zijn. Het gevolg hiervan is dat sekswerkers worden gezien als slachtoffers in plaats van als gewone mensen met een beroep. In Nederland krijgen sekswerkers nog steeds niet dezelfde behandeling als andere mensen met legaal werk. Stigma, geweld, toenemende repressieve regel- en wetgeving en slechte toegang tot zorg hebben een negatief effect op de positie van sekswerkers.” 

“Dit is een belangrijke motivatie voor veel sekswerkers om als sekswerker anoniem te blijven. Door hun werk zoveel mogelijk verborgen te houden, proberen zij problemen te voorkomen. Ze geven hun beroep niet prijs bij hun bank of verzekering, omdat ze bang zijn geweigerd te worden. En als vrienden, familie, buren of instanties niet weten dat ze sekswerk doen, kunnen zij hier ook niet negatief over oordelen of hen buitensluiten.” 

Punt26 is een onderdeel van Stichting Rijnstad en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem.

Contact: 026 - 312 77 77 of via info@punt26.nl 

rijnstad.nl/dienst/punt26/