Olvékoor verzorgt Paasviering

Algemeen Kort nieuws

ARNHEM – Met Pasen vieren we het geloof dat mensen kunnen opstaan tot nieuw leven en bij alle gebrokenheid kunnen komen tot een heel mens-zijn.  Het thema ‘Opstaan en heel worden’ staat centraal in de de paasviering zaterdag 8 april om 21.30 uur in de Waalse Kerk aan de Beekstraat. Voorganger is Wim Palstra, het Olvékoor staat onder leiding van Ruud Hermans.  

“Mensen kunnen gewond en beschadigd raken door wat hen overkomt in het leven: het verlies van een geliefde, een scheiding, een verkrachting. Maar een mens is meer dan zijn wonden, zijn beladen verleden, het aangedane onrecht. Hij valt niet samen met zijn verscheurdheid en gebrokenheid.  Hoe groot is vaak niet het verlangen om op te staan, een nieuw begin te mogen maken? Het paasgeloof neemt onze pijn en verdriet niet weg, maar daagt ons uit te geloven dat daartussendoor licht, hoop, nieuw leven kan ontstaan. In de paasverhalen rond de dood van Jezus en het opstaan van zijn vrienden wordt dat krachtig en hoopvol zichtbaar.”