Afbeelding
Foto: Aron Boiten

Staat burgerparticipatie op de agenda van provinciale politici?

Algemeen

ARNHEM - De afgelopen weken is er druk gedebatteerd en campagne gevoerd om alle Gelderse burgers naar de stembus te krijgen. Wat gaat de Provinciale politiek de komende jaren doen om alle Gelderlanders, van de Gendtenaren tot de Epenaren, te betrekken? We spreken met meerdere politici in het Huis der Provincie in Arnhem. “We hebben die partijen in ons artikel opgenomen die inhoudelijk antwoord gaven op de vraag over burgerparticipatie”, aldus studenten Journalistiek Pina Bontius, Aron Boiten en Jelle Veldhuis. 

Door: Pina Bontius, Aron Boiten en Jelle Veldhuis

Bestuursorganen, waaronder ook de provinciale laag, zijn wettelijk verplicht belanghebbenden te betrekken bij besluitvorming. Een diverse volksvertegenwoordiging die in nauw contact staat met hun achterban is van belang voor goede representatie en een evenredige verdeling van politieke aandacht. Hoe gaan de partijen alle burgers betrekken, hoe representeren zij de mengelmoes aan culturen in Gelderland? 

Lester van der Pluijm, fractievoorzitter van de PvdD licht het volgende toe: “De provincie doet veel om de inwoners te betrekken, om inspraak te creëren. Maar daar moet vervolgens uiteraard wel iets mee gedaan worden, anders schaadt het het vertrouwen van de burger en wordt de afstand tussen de provincie en de inwoners nog groter. Werkbezoeken vanuit ons als partij zijn belangrijk om het contact met inwoners van Gelderland te leggen.” 

Rik Loeters, fractievoorzitter voor BBB: “Wij zijn voor referenda, niet voor het achteraf opkomen voor burgerbelangen. We maken geen onderscheid tussen jong en oud. We moeten ook op het platteland bouwen voor starters want jongeren die wonen in de dorpen en steden waar ze geboren zijn, zorgen daar voor leefbaarheid.” 

Arjan Tolkamp, nummer 4 voor het CDA: “Een van onze statenleden wilde inwoners van Gelderland graag betrekken bij het klimaat. Dit statenlid heeft een online-burgerraad opgezet waarin 3000 willekeurige Gelderlanders uitgenodigd werden en de mogelijkheid kregen om rechtstreeks met ons te praten. Wanneer het bij de burgers gaat over hun eigen leefgebied is er veel betrokkenheid, de problemen worden dan tastbaar. Je krijgt veel informatie binnen en het lastige is, je staat als burger achter het bestuur en de ambtenaren. Het wordt als burger lastig om alles uit de verschillende bestuurslagen goed te vatten. De overheid is heel complex, we verzuipen soms zelf in de regels.” 

Carla Claassen, nummer 2 voor de SP: “Ik ben een volksvertegenwoordiger. Ik zit hier voor de inwoners. We proberen als SP zoveel mogelijk benaderbaar te zijn voor de inwoners. De straten op, zoveel mogelijk gesprekken met de inwoners. De mensen komen voornamelijk naar de politiek toe als er iets speelt. Als het hun echt raakt. De provincie moet echt socialer. Als je wilt weten op wie je wilt stemmen moet je eigenlijk al vier jaar de provincie volgen of terugkijken.” 

Johann Scheers, nummer 4 voor de PVV: “Burgerparticipatie is eigenlijk niet echt een punt want de opkomst bij de provinciale verkiezingen is toch niet zo hoog. De culturen in Gelderland gaan veel meer over de grens. Er is niet één Cultuur. Dialecten zijn veel meer een verbindende factor. Hoe moeten we de mensen in de stad bereiken, zeg het maar. Flyeren heeft niet echt zin, gesprekken is het enige wat echt werkt. We gaan niet langs de huizen want we zijn namelijk geen jehova getuigen.” 

De politiek is over het algemeen wel degelijk betrokken bij de Gelderse burger, er zijn verschillende initiatieven als burgerreferenda, wijktafels en veel gesprekken om burgers mee te laten praten in de Provinciale politiek. Er is geen specifieke Gelderse identiteit volgens hen, culturen en identiteiten zijn grensoverschrijdend en dé Gelderlander bestaat niet. Burgerparticipatie staat daarbij niet aanzienlijk hoog op de partij-agenda, de opkomst voor Provinciale Verkiezingen is laag en pas als de problemen tastbaar worden laten de burgers in de meeste gevallen van zich horen, aldus journalistiekstudenten Pina Bontius, Aron Boiten en Jelle Veldhuis.