Stichting Maatjes voor Arnhem biedt hulp bij geldzorgen

Algemeen Kort nieuws

ARNHEM - Praten over de toenemende kosten en de hoge inflatie in het afgelopen jaar is voor (bijna) iedereen gewoongoed geworden. Ook in de gemeente Arnhem is de (dreigende) armoede-problematiek groot.

“Toch vindt nog niet iedereen de juiste hulp om de problemen op tijd aan te pakken. Daarom hebben meerdere kerken in de gemeente Arnhem het initiatief opgepakt om een stichting op te richten die kan ondersteunen bij geldzorgen en armoede. Deze stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje en zal de werkwijze van Schuldhulpmaatje hanteren. Via de stichting kunnen mensen met (dreigende) financiële problemen gekoppeld worden aan een vrijwillig maatje en daadwerkelijk geholpen worden. Meer regie over het leven en zelfredzaamheid is het doel”, aldus de initiatiefnemers.

“Landelijk gezien heeft twintig procent van de huishoudens serieuze financiële problemen. In de gemeente Arnhem is dit aanzienlijk meer. Dit is de reden dat Stichting Maatje voor Arnhem is opgericht. Via de maatjes kunnen de gezinnen, liefst zo vroeg mogelijk, bereikt worden en kan actief hulp geboden worden. Het initiatief is genomen vanuit de kerken maar de hulp staat open voor álle inwoners. En iedereen die graag klaar wil staan voor de ander, kan maatje worden. Na een leerzame- en boeiende opleiding gaan de maatjes aan de slag, waarbij de coördinator beschikbaar is voor ondersteuning.”

“Iedereen die zich aangesproken voelt, wordt uitgenodigd mee te doen en invulling te geven aan dit zinvolle maatschappelijke project. De bestuurs- en werkgroepleden willen je graag informeren over de mogelijkheden om maatje te worden of misschien coördinator. Samen met je collega-maatjes vorm je een mooi team en help je elkaar om de gewenste hulp te kunnen bieden.”

Maandag 20 februari is er in de Kruiskerk aan de Lisdoddelaan 30 in Arnhem een informatieavond over het vrijwilligerswerk. Aanvang 19.45 uur. Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jan Hutten via Jan.Hutten@arnhem.schuldhulpmaatje.nl.