Wethouder Inclusie Maurits van de Geijn bij de lancering van de campagne ‘Discriminatie in het Vizier, meld het hier’.
Wethouder Inclusie Maurits van de Geijn bij de lancering van de campagne ‘Discriminatie in het Vizier, meld het hier’. Foto: gemeente Arnhem

Start campagne ‘Discriminatie in het Vizier, meld het hier’

Algemeen

ARNHEM - Vizier en Gemeente Arnhem hebben op 1 februari de bewustwordingscampagne ‘Discriminatie in het Vizier, meld het hier’ gelanceerd. Het doel van deze campagne is het meldpunt voor discriminatie www.vizieroost.nl meer bekendheid te geven bij Arnhemmers en daardoor de toegankelijkheid voor mensen om discriminatie te melden groter te maken. 

“Inwoners zijn nog te onbekend met de mogelijke steun, hulp en advies die zij kosteloos kunnen krijgen bij het ervaren van discriminatie. Daarnaast is vaak niet duidelijk dat Vizier de organisatie in Arnhem is, die dit mogelijk maakt”, aldus gemeente Arnhem en Vizier.

“Het melden van discriminatie - als slachtoffer of als getuige - is belangrijk. Want door melding te maken kan professionele hulp worden geboden. Daarnaast helpen meldingen om zicht te krijgen op de aanwezigheid van discriminatie in onze stad, op basis waarvan vervolgens gericht actie kan worden ondernomen.”

Doelen

Melden doe je in Arnhem bij anti-discriminatievoorziening Vizier. In 2021 liep de campagne ‘Arnhem durft’ met als doel bewustwording over vormen van discriminatie en de rol die je kunt spelen in het aanpakken ervan. De nieuwe campagne ‘Discriminatie in het Vizier’ sluit daarop aan en is er vooral op gericht om Arnhemmers te bewegen om discriminatie te melden. 

Beide acties komen voort uit het Actieplan ‘Vrij zijn in Arnhem’ dat samen met de stad is gemaakt. Het doel is helder: Meer Arnhemmers hebben kennis en besef over discriminatie en racisme; Arnhemmers die discriminatie en racisme ervaren voelen zich veiliger en vrijer; en er wordt meer melding gemaakt van racisme en discriminatie.

‘Vuist maken tegen discriminatie’ 

Wethouder Inclusie Maurits van de Geijn is blij met de campagne. “In Arnhem willen we dat iedereen zichzelf kan zijn. In vrijheid en veiligheid. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. Nog steeds hebben Arnhemmers te maken met discriminatie vanwege huidskleur, afkomst, levensstijl, gender of seksuele geaardheid. Dat is onacceptabel en daar moeten we een vuist tegen maken. Alleen samen kunnen we een eind maken aan discriminatie.”

Meldpunt moet vindbaar zijn

Carla van Dijk (directeur-bestuurder Vizier): “Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die met discriminatie te maken hebben zeker bereid zijn dat te melden, maar vooral willen weten waar en hoe ze zo’n melding moeten doen. Uiteindelijk willen mensen zelf kunnen beslissen of en wanneer ze discriminatie melden. In deze campagne ligt dan ook de nadruk op de vindbaarheid van het discriminatie meldpunt van Vizier. Zodat in ieder geval helder is hoe en waar je een melding kunt doen.”

Expositie

Bij het maken van de campagne zijn vele partijen betrokken, zoals Stichting Indifferent, Stichting Sankofa, Focus Filmtheater, COC Midden Gelderland, Rozet, Arnhems Hart, Stichting Divers en Jong, Vitanos, Stichting Comité 30 juni-1 juli. 

Tijdens de campagne hangen abri’s, borden en posters door gemeente Arnhem én ook online via social media en de websites van Vizier en gemeente Arnhem. Met een expositie worden mensen uitgenodigd in gesprek te gaan met elkaar en met de adviseurs van Vizier. Deze expositie is de komende tijd op diverse plekken in de stad, zoals scholen, te zien.

www.vizieroost.nl

Afbeelding
Afbeelding