Filosofische Kring rond thema ‘Waarheid’

Algemeen Kort nieuws

ROZENDAAL - De laatste avond van de cyclus van de Filosofische Kring georganiseerd door de Vrienden van de kerk te Rozendaal gaat onder het thema ‘Waarheid’ in relatie met desinformatie, complottheorieën, religie, en waarheidsvinding in de rechtspraak. Maandag 28 november spreekt Natascha Rietdijk over desinformatie.

Desinformatie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Klimaatverandering, de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne: alle drie ingewikkelde maatschappelijke problemen die versterkt worden door fabeltjes en nepnieuws. Maar waarom verspreiden mensen desinformatie? Hoe verhoudt desinformatie zich precies tot waarheid en onwaarheid? Wat heeft het te maken met de filosofische term ‘bullshit’? Hoe kan desinformatie gebruikt worden om ons te manipuleren en onze autonomie te ondermijnen? En tot slot, gegeven dit alles: hoe moeten we het bestrijden?

Natascha Rietdijk is promovendus en docent aan Tilburg University. Zij doceert in de ethiek, techniekfilosofie en filosofie van de communicatie. Haar onderzoek richt zich op de sociaal-politieke kant van kennis. De centrale vraag in haar dissertatie is welke invloed ‘post-truth’ praktijken hebben op hoe we kennis vergaren en delen. Ze heeft gepubliceerd op thema’s als echokamers en populisme, vals evenwicht in de media en online manipulatie.

Deelname: 15,-. Studenten 5,- Scholieren gratis. Nadere info: https://www.dekerkvanrozendaal.nl/vrienden