Gerrie Elfrink, fractievoorzitter van de SP in Arnhem.
Gerrie Elfrink, fractievoorzitter van de SP in Arnhem. Foto: Jan Verniers

SP Arnhem stelt vraagtekens bij energiecompensatie

Algemeen

ARNHEM - De tarieven van gas en elektra stijgen volop. De gemeente Arnhem heeft burgers met een smalle beurs een extra 250 euro toegezegd. Dat bedrag is, te samen met de door de regering toegezegde extra 500 euro in het kader van de energiecompensatie, inmiddels uitgekeerd. Fractievoorzitter van de SP in Arnhem, Gerrie Elfrink, heeft bedenkingen en trekt de geleverde hulpverlening in het kader van de torenhoge energieprijzen in twijfel. 

Door Jan Verniers

“In Arnhem moest men na de aanvraag voor energiecompensatie tot nu toe 14 weken wachten alvorens een uitslag te vernemen. Veel te lang als je in tergende onzekerheid leeft als burger bij wie het water vaak tot de lippen staat. In bijvoorbeeld Apeldoorn is de kogel binnen twee tot vier weken door de kerk. Inmiddels schijnt dit sneller te kunnen gaan.” 

“Het is verder in het algemeen zo dat zij die door bijvoorbeeld werk net boven de grens komen tot waar de compensatie wordt toegekend volledig buiten de boot vallen: óók studenten. En veel van hen leven in slecht geïsoleerde huizen waarbij dus extra problematiek ontstaat vanwege extra verbruik. Voor deze groep gebeurt helemaal niets, terwijl Arnhem zo bevlogen zegt te zijn met het lot van haar burgers. Maar wel in deze barre tijd de gemeentebelasting omhoog schroeven.” 

“Kleine ondernemers worden ook niet geholpen. Wethouder van Financiën Paul Smeulders van GroenLinks heeft openlijk toegegeven dat de Arnhemse schatkist gewoonweg vol is. Dat maakt deze situatie extra wrang. Heel ergerlijk is het feit dat in deze tijd het college onze schouwburg wil renoveren voor maar liefst 72 miljoen euro. In Nijmegen is eenzelfde project geklaard voor 25 miljoen: gewoon een kwestie van prioriteiten stellen en onnodige luxe achterwege laten”, aldus Elfrink.  

Het is aldus hem ook heel onnodig dat men zo lang op de 500 euro heeft moeten wachten. “Immers die had een rijke gemeente als Arnhem die wel wapperde met een extra 250 euro veel eerder kunnen uitbetalen. Ze had genoeg in kas om deze uitgave voor de regering die het immers toegezegd had voor te schieten om later terug te ontvangen. Nu zijn de schulden van mensen deels onnodig opgelopen waarbij Arnhem zichzelf in de vinger snijdt daar ze daar weer de helpende hand voor moet bieden.” 

“Wat veel Arnhemmers niet weten is dat als de verkregen compensatie duidelijk beneden de prijsstijging van energie ligt, mede door slechte isolatie, mensen in de bijstand een beroep mogen doen op extra compensatie vanuit de bijzondere bijstand. De gemeente geeft daar in feite geen ruchtbaarheid aan. Daarnaast is het zo dat een groep Arnhemmers de reeds beloofde compensatie waar ze voor in aanmerking komt niet durft aan te vragen omdat ze angst heeft deze door eventuele latere inkomsten uit werk weer terug te moeten betalen, terwijl Arnhem doet voorkomen dat er een groep is die het vergat aan te vragen.”

SP Arnhem gaat over al deze punten een zogeheten Agenderingsverzoek indienen waarbij de wethouder zal moeten reageren in een komende raadsvergadering. “De SP heeft en had zelf een eigen idee. Door onmiddellijke belastingverlaging zou eenieder geholpen worden: weliswaar ook rijkere mensen, maar tot nu werd in feite niemand daadwerkelijk geholpen.” 

Het noodplan van de SP is in te zien via https://arnhem.sp.nl/nieuws/2022/09/sp-arnhem-presenteert-omvangrijk-sociaal noodplan