Dienst in teken van Wereldvluchtelingendag

Algemeen Kort nieuws

ARNHEM - Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag besteedt de wijk Arnhem van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook wel bekend als ‘Mormonen’), speciale aandacht aan de integratie van migranten in onze samenleving.

Zondag 26 juni wordt de kerkdienst - de zogeheten Avondmaalsdienst - verzorgd door leden die recent vanuit Afrika een plek in Nederland hebben gevonden. Zij vertellen over hun ervaringen in de kerk en in de samenleving als geheel. De bijeenkomst aan Cannenburglaan 4 in Arnhem is van 10.00 tot 11.00 uur. Iedereen is welkom, geen collecte.