Ingezonden: flexwoningen aan de Eemslaan

Algemeen Kort nieuws

Nog voordat het onderzoek naar de haalbaarheid is afgerond heeft de gemeente Arnhem besloten dat er eind dit jaar begonnen wordt met de bouw van 150 flexwoningen op het gemeenterrein aan de Eemslaan. Voor die tijd is de gemeenteraad nog aan zet om over het plan te oordelen en een besluit te nemen. De Crisis- en herstelwet kan In het najaar ingezet worden om in acht weken het bestemmingsplan aan te passen. De subsidie is geregeld. 

Bewoners van Presikhaaf 1 hebben eind 2020 samen met de gemeente een toekomstbeeld voor het hele gebied langs de Merwedestraat gemaakt dat is vastgelegd in een ‘Visie’ die in juni 2021 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Diezelfde gemeente heeft medio oktober 2021, zonder daarover één woord met bewoners te wisselen, het besluit genomen om 150 flexwoningen (verplaatsbare woningen) voor de duur van 15 tot 30 jaar op het gemeenteterrein te bouwen voor spoedzoekers op de woningmarkt waaronder kwetsbare doelgroepen zoals statushouders, uitstromers uit intramurale zorginstellingen en dreigende dak- en thuislozen. 

Wat is het toekomstbeeld van bewoners voor hun woongebied? Na ruim 20 jaar als afvalputje te hebben gefungeerd met allerlei tijdelijke invullingen en de nodige overlast willen bewoners graag een definitieve invulling van het gemeenteterrein aan de Eemslaan afgestemd op de al aanwezige woningen, bedrijven en de moskee met als doel het verbeteren en versterken van Presikhaaf 1. Een oplossing voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Merwedestraat – Eemslaan is een al jarenlange bestaande vraag. Bewoners van het woonwagenkamp is de toezegging gedaan voor uitbreiding van het aantal standplaatsen, de moskee heeft nieuwbouwplannen. De wens bestaat meergeneratiewoningen te bouwen, waardoor doorstroming kan ontstaan vanuit eengezinswoningen naar meer passende woonruimte voor ouderen binnen Presikhaaf 1. In het gemeenteplan zien we van dit toekomstbeeld helemaal niks terug. Ons voorstel om nu samen met de bewoners een plan te maken dat recht doet aan de ‘Visie voor het Merwedeterrein’ werd resoluut afgewezen. 

Met de mededeling van dit besluit gaat de gemeente Arnhem er nota bene vanuit te voldoen aan de opdracht in de nieuwe Omgevingswet tot Burgerparticipatie. Voor bewoners staat deze handelwijze gelijk aan de van ouds bekende werkwijze: slikken of stikken. Wilt u reageren op dit artikel? Dat kan op presikhaafeen@hetnet.nl of via 06-14282388 van Werkgroep Woonomgeving Presikhaaf 1. 

Werkgroep Woonomgeving Presikhaaf 1