Etske Thie vraagt aandacht voor de petitie.
Etske Thie vraagt aandacht voor de petitie. Foto:

Klimaatcoalitie: ‘Provincie Gelderland, roep de klimaat-noodtoestand uit!’

Algemeen

ARNHEM - Etske Thie biedt woensdag 6 april namens de Klimaatcoalitie een petitie aan aan de provincie Gelderland. Daarin wordt de provincie Gelderland verzocht de klimaat-noodtoestand uit te roepen. 

De Klimaatcoalitie maakt zich grote zorgen over de natuur en het klimaat. Ze wil dat de provincie Gelderland de klimaat-noodtoestand uitroept, opdat er meer actie wordt ondernomen. “Klimaat en natuur moet echt op 1”, vindt de Klimaatcoalitie. “Veel overheden hebben de klimaatnoodtoestand al uitgeroepen. De provincie Gelderland, die bij stijgende zeespiegel wel grotendeels boven water zal blijven, zou dan de eerste provincie in Nederland zijn die de klimaatnoodtoestand zou erkennen.” 

Om draagvlak aan te tonen voor dit burgerinitiatief, heeft de Klimaatcoalitie de petitie via mail en kaartjes verspreid. Er is nog meer steun gevraagd. U kunt deze petitie tekenen via klimaatnoodtoestandgelderland.petities.nl

Meest urgente crisis

“De klimaatcrisis is de meest urgente crisis ooit. Het bedreigt al het leven op aarde. Ook de mensheid”, aldus Etske Thie namens de Klimaatcoalitie Arnhem. “Zelfs de VN heeft overheden wereldwijd opgeroepen om de klimaat-noodtoestand af te kondigen. Dat is niet zomaar een symbolische daad. Hiermee laat je als overheid duidelijk zien dat het je menens is met het klimaat en dat écht ingrijpen nu nodig is. Dat moet ook op lokaal niveau, dus ook in steden en in Gelderland. Anders is het te laat. Wij zijn de laatste generatie die ontwrichtende klimaatverandering nog kan stoppen.”

Veel steun

Afgelopen weken gingen leden van de Klimaatcoalitie de straat op om handtekeningen te verzamelen. Veel Arnhemmers, Oosterbekers, Nijmegenaren en zelfs dagjesmensen waren bereid om te tekenen, zo bleek. Etske Thie: “Veel mensen delen onze zorgen over het klimaat. We werden ook zelfs een paar keer bedankt voor onze inspanning.” Ook hebben veel vrijwilligers van instanties op persoonlijke titel getekend.

De oproep om de klimaat-noodtoestand uit te roepen vult de Klimaatcoalitie aan met drie eisen:

-Wees eerlijk over de ernst van de klimaatcrisis. Informeer burgers en bedrijven open en eerlijk over de urgentie en de ingrijpende maatregelen die nodig zijn. 

- Maak er geen politieke strijd van, maar bundel de krachten en kom samen in actie. 

- Denk in mogelijkheden. Betrek burgers. Het kan wél. Zet alles op alles en zorg voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Er liggen al vele plannen klaar. 

Thie: “Wij hopen dat álle partijen van de provincie onze oproep steunen en inderdaad besluiten om de klimaat-noodtoestand uit te roepen. Want de ecologische klimaatcrisis is niet links of rechts. Dit overstijgt alle politieke belangen. Dit is van levensbelang.”

klimaatcoalitie.org/klimaatnoodtoestand