Veel bewoners Schuytgraaf bezorgd over ‘onveilige en gevaarlijke verkeerssituaties’

vr 7 jan 2022, 09:56 Algemeen Kort nieuws

ARNHEM - Ruim driekwart van de bewoners in de kinderrijke wijk Schuytgraaf vindt de route die zij dagelijks aflegt van huis naar Daltonschool Confetti, de Arnhemse Boys, tennisvereniging, sportschool, BSO, tandarts en dansschool onveilig. Bijna de helft van hen vindt het zelfs erg gevaarlijk. Dit blijkt uit een enquête die in iets meer dan een week tijd door ruim 400 bewoners is ingevuld. 

De verkeerswerkgroep Daltonschool Confetti en omgeving heeft haar grote zorg en wens - ‘dat de veiligheid van onze kinderen alle voorrang krijgt!’ - per brief overgebracht aan het college van B&W en de Arnhemse gemeenteraad.

Guido Bongers namens Verkeerswerkgroep Daltonschool Confetti (bestaande uit bezorgde         ouders en vertegenwoordigers van de gelijknamige school, Arnhemse Boys,  tennisvereniging, BSO, tandarts en dansschool): “Mijn oproep aan de verkeerswethouder en de gemeenteraad: bekijk onze wijk niet van geduldig papier met verkeerskundige formules, maar kom als de scholen weer open gaan kijken en fiets ’s ochtends met onze kinderen mee. Maar bovenal: kom in actie - in een wijk met zoveel kinderen verdient hun veiligheid alle voorrang!” 

“De verkeerssituatie in de wijk is nog altijd hetzelfde als toen de eerste huizen gebouwd werden maar inmiddels telt de wijk met veel scholen en sportverenigingen ruim 13.000 bewoners waaronder bijna  4.000 kinderen waarvan een groot  dagelijks op de fiets stapt.” 

Het onderzoek van de verkeerswerkgroep richtte zich op vijf onveilige verkeerssituaties: rotonde bij het Total tankstation; snelheid op Metamorfoseallee; oversteek op de Marasingel in de bocht naar parkeerplaats bij sportvelden; oversteek nabij de skateboardbaan naar de Schemering en directe omgeving bij Daltonschool Confetti.

“Ouders geven vooral aan dat in zo’n kinderrijke wijk veel te hard wordt gereden en er veel verwarrende oversteken zijn waarbij steeds de ouders en kinderen het onderspit delven. We denken graag mee en we helpen graag mee. Want laten we het moment voor zijn dat we moeten zeggen: dit was te verwachten.”

Bewoners noemen als mogelijke verbeterpunten dat automobilisten vaker voorrang verlenen aan fietsen/voetgangers, de aanleg van een tunnel en/of loop- of fietsbrug, het realiseren van snelheidsremmende maatregelen, het aanleggen van een zebrapad en het plaatsen van een stoplicht.