Reijer Eelman op het kerkhof.
Reijer Eelman op het kerkhof. Foto: Ellen Koelewijn Fotografie

Protestants Kerkhof Elden zoekt nabestaanden

Algemeen

ARNHEM - Het bord bij het graf laat geen ruimte tot twijfel. Het geeft aan dat het graf op de lijst staat om geruimd te worden. Tenzij zich in allerijl nog nabestaanden melden. Want de Stichting Protestants Kerkhof Elden heeft zorgvuldigheid met hoofdletters geschreven. Ze gaat dus behoedzaam te werk.

Door Vincent Bos

Het kerkhof naast de Bonifatiuskerk (het witte kerkje) aan de Huissensedijk is recentelijk uitgebreid. De gemeente Arnhem verbond er wel de voorwaarde aan dat oude graven geruimd zouden worden. Die handschoen wordt nu door de stichting opgepakt.

“We hebben eerst alle graven in kaart gebracht”, zegt secretaris Reijer Eelman van de Stichting Protestants Kerkhof Elden. “Als een graf voor ruiming in aanmerking komt omdat de graftermijn is overschreden worden de nabestaanden aangeschreven.”

“Een aantal nabestaanden heeft aangegeven de graftermijn te willen verlengen, anderen kiezen voor het ruimen van het graf. Daar zijn we een jaar vóór de ruiming al mee bezig. Als je een graf wilt ruimen moet je dat publiceren. Dat vereist de Wet op de Lijkbezorging in Nederland”, stelt hij.

“We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarom wordt op het publicatiebord op het kerkhof aangegeven welke graven op de nominatie staan om geruimd te worden. Zo kwam er iemand bij ons die niet in de buurt woont maar wel op het kerkhof het bord zag staan. Die persoon heeft aangegeven de graftermijn te willen verlengen”, geeft Eelman het nut van de informatieborden aan. Het bewijst hoe zorgvuldig de stichting te werk gaat.

“Het is soms lastig om nabestaanden te vinden. Niet iedereen geeft een verhuizing door. Vanwege de privacy kan dat ook niet. Daarom staat op het publicatiebord vermeld wat we van plan zijn. Daarbij is een telefoonnummer vermeld waar mensen informatie kunnen krijgen.”

Hij spreekt nadrukkelijk van een kerkhof en niet van een begraafplaats. Dat vraagt om uitleg. “Een begraafplaats is groter en daar kan iedereen begraven worden. Ons kerkhof is bedoeld voor mensen die een relatie hebben met de protestantse kerk.”

Op het kerkhof in Elden hebben honderden mensen hun laatste rustplaats gevonden. Er staan gemeentelijke monumenten tussen. “Een is een graf van de familie van baron Van Voorst tot Voorst. We onderzoeken wat de waarde is van historische graven. Dat kan van belang zijn als ons kerkhof vol dreigt te maken en je keuzes zou moeten maken. Maar dat is voorlopig echt niet het geval.”

De ruiming gebeurt in twee fasen. In eerste instantie worden de grafbedekking en de grafstenen weggehaald. Mensen die de steen willen hebben kunnen dat aangeven. Voor het ruimen van de stoffelijke resten wordt een gespecialiseerd bedrijf in de arm genomen. ”Alle resten worden bij elkaar in een verzamelgraf gedaan. Dat noemen we een knekelput”, zegt Eelman. “We gaan heel voorzichtig met de restanten om. In totaal gaat het om zo’n zestig graven.”

Meer informatie: Reijer Eelman, tel. 026-3817226.