Bloemen bij de totstandkoming van de Verpleegkundige Staf.
Bloemen bij de totstandkoming van de Verpleegkundige Staf. Foto: Rijnstate

Verpleegkundigen Rijnstate krijgen meer zeggenschap

Algemeen

ARNHEM - De afgelopen 1,5 jaar is in Rijnstate hard gewerkt aan de ontwikkeling van een zeggenschapsstructuur voor verpleegkundigen. Met als doel de verpleegkundigen meer zeggenschap te geven op afdelings, organisatorisch en tactisch niveau. Het ziekenhuis maakt nu bekend dat de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) wordt omgevormd tot Verpleegkundige Staf. 

”Het is een memorabele dag”, vindt VAR-voorzitter Gerjanne ter Beest. “De positie van verpleegkundigen in Rijnstate krijgt hiermee veel meer fundament. We krijgen zeggenschap op het gebied van scholing, medezeggenschap maar ook over de rol en invulling als zorgprofessional. Dat is goed voor het zelfbewustzijn van verpleegkundigen.’’

Voorop

“De verpleegkundigen verdienen een plek aan de bestuurstafel”, vindt Hans Schoo lid van de Raad van Bestuur. “Het gaat immers heel vaak over hen. En daar hoort een officiële status bij. En eigenlijk gaat het veel verder dan die bestuurstafel. Het gaat om zeggenschap op alle niveau’s. Dat richten we hiermee in.”

Deze erkenning betekent dat het verpleegkundig bestuur zich degelijk moet voorbereiden op de nieuwe plek binnen organisatie. “Dat is ook best lastig”, erkent Gerjanne ter Beest. “Wat we willen zit vooral in ons hart. Dat moet richting hoofd en vervolgens op de bestuurstafel. Inmiddels hebben we al zaken bereikt Zo hebben we binnen alle geledingen volop meegepraat in de aanpak en de bestrijding van de coronapandemie.”

“Rijnstate heeft nu een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Deze geeft advies over beleid, vaak nadat het beleid al gemaakt is. Om goed verpleegkundig beleid te maken is het nodig dat verpleegkundigen eerder meedenken. Want alleen zo kunnen verpleegkundigen nog beter hun werk kunnen doen”, besluit Ter Beest.

www.rijnstate.nl