Daltonschool Confetti doet mee aan Grote Rekendag

Daltonschool Confetti uit Arnhem deed dit jaar voor het eerst mee aan de Grote Rekendag, dat op woensdag 22 maart al voor de vijftiende keer werd georganiseerd. Het thema van dit jaar – meten, bewegen en construeren – dient ter bevordering van de wiskundige geletterdheid. Kinderen moeten daarbij in staat zijn om getallen in de omgeving te herkennen en daar betekenis aan te hechten. Op deze leerzame dag kwamen zij er al spelenderwijs mee in aanraking. Kinderen die normaal gesproken moeite hebben met rekenen, en het daardoor geen leuk vak vinden, ervaren dat rekenen ook leuk kan zijn
De Grote Rekendag werd op feestelijke wijze geopend door Wethouder van Financiën Martijn Leisink en Confetti-directeur Jos Tiel Groenestege. Nadat er van tien tot nul was afgeteld gingen de kinderen vol enthousiasme een levend staafdiagram maken, geheel volgens het principe van Daltononderwijs, waarin kon worden afgelezen in welke maand ieder kind jarig is. Vervolgens gingen de kinderen van groep 1 tot en met 8, in kleine groepjes met de rekenopdrachten aan de slag. 
De dag was een groot succes en werd afgesloten in de theaterzaal met een presentatie van allerlei foto's, die het proces en de opbrengsten van de kinderen tijdens de Grote Rekendag mooi in beeld hebben gebracht.


 

Meer berichten