Verschillende Arnhemse politieke partijen willen een verbod op carbidschieten.
Verschillende Arnhemse politieke partijen willen een verbod op carbidschieten. Foto: Foto

Initiatief voor verbod op carbidschieten

Algemeen

Arnhem - GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, CDA, ChristenUnie, Arnhemse Ouderenpartij, PVV, Arnhem Centraal en VVD willen carbidschieten in Arnhem verbieden en alleen toe staan onder strikte voorwaarden en met ontheffing.

Voor een verbod op carbidschieten gelden dezelfde argumenten, maar niet dezelfde regels, als voor een vuurwerkverbod. Om dat te repareren dienen genoemde partijen een initiatiefvoorstel in. Na het lokale vuurwerkverbod willen zij ook carbidschieten in Arnhem verbieden.

Op 13 november besloot het kabinet om voor Oud en Nieuw 2020/2021 een algeheel vuurwerkverbod af te kondigen in verband met de coronacrisis. De bedoeling van dit verbod is te voorkomen dat de druk op hulpdiensten en spoedeisende hulp in ziekenhuizen in de nieuwjaarsnacht te groot wordt. Deze diensten staan immers al onder hoge druk. In Arnhem is een permanent vuurwerkverbod in voorbereiding, die per 2021 in zou moeten gaan. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers ook carbidschieten permanent te verbieden. Slechts onder strikte voorwaarden kan er ontheffing verleend worden door het college. Dit kan alleen buiten de bebouwde kom en wanneer er geen overlast is voor milieu, mens en dier.

Zelfde argumenten, andere wetten

Carbidschieten valt niet onder het vuurwerkverbod, omdat carbid (calciumcarbide) niet tot het vuurwerk gerekend wordt. “De verwachting is dat het gebruik hiervan zal toenemen tijdens Oud en Nieuw, ook door onervaren personen. Het tot ontploffing brengen van dit spul is echter risicovol, zeker als het door onervaren personen wordt gedaan. In 2019 was 6% van de letsels met oudejaar het gevolg van carbidschieten. Ook is de knal zeer luid, waardoor mensen, huisdieren en dieren in het wild ernstig verstoord kunnen worden of gehoorschade kunnen oplopen. Dezelfde argumenten als voor het vuurwerkverbod gelden dus ook voor een volledig verbod op carbidschieten.”

Aanpassing A.P.V.

Carbidschieten is in Arnhem al bijna volledig verboden. Onder strikte voorwaarden is carbidschieten tijdens Oud en Nieuw wel toegestaan. “Mede gezien het vuurwerkverbod (lokaal en landelijk) en de coronacrisis is het wenselijk carbidschieten in principe te verbieden en alleen ontheffing te verlenen wanneer er geen overlast is voor milieu, mens en dier. Het college moet hier dan een besluit over nemen.”

De initiatiefnemers stellen voor het initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van 16 december te behandelen.