<p>Arnhem</p>

Arnhem

(Foto: gemeente Arnhem)

Gemeente Arnhem ordent ondergrond voor bodemenergie

ARNHEM - Bodemenergie is een duurzame, lokale energiebron die kan bijdragen aan het terugdringen van CO2. Om ervoor te zorgen dat Arnhem zo goed mogelijk gebruik kan maken van deze energievorm heeft de gemeente voor de binnenstad en omgeving nu een bodemenergieplan vastgesteld. Hiermee komt er in de bodem ruimte voor zoveel mogelijk bodemenergiesystemen, zonder dat ze elkaar in de weg zitten en daardoor minder goed werken.

In de bodem van de binnenstad is op sommige plekken al sprake van drukte door bestaande systemen, die in de winter warmte onttrekken of in de zomer juist toevoegen aan de bodem. De verwachting is dat er in de toekomt meer bodemenergiesystemen komen. Wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘Dat juichen we van harte toe omdat we afscheid willen nemen van minder duurzame energie en we klimaatverandering willen tegengaan. Door de ligging goed te regelen, kunnen we optimaal gebruik maken van bodemenergie.’

Onafhankelijk van fossiele bronnen

Arnhem wil in 2050 onafhankelijk zijn van fossiele energiebronnen. Dit betekent dat er alternatieven gevonden moeten worden voor aardgas, waarmee nu nog ruim 90 procent van de woningen en gebouwen van warmte wordt voorzien. Dit is beschreven in het programma New energy made in Arnhem 2020-2030 (Nemia). De meest duurzame oplossing gaat daarbij voor. Bodemenergie is daar een voorbeeld van.

Vooral in de binnenstad verwacht de gemeente dat er meer van deze systemen toegepast gaan worden bij nieuwbouw én bestaande bouw, maar is de ruimte beperkt door alle kabels, leidingen en systemen die er al liggen. Ook is hier alleen het diepere grondwater geschikt voor open bodemenergiesystemen. Door vooraf goed na te denken waar bodemenergie kan worden toegepast wordt voorkomen dat systemen op elkaar inwerken en minder goed werken. Hiervoor zijn het bodemenergieplan en de verordening Bodemenergie opgesteld.

Vergunningen

De gemeente is verantwoordelijk voor de zogeheten gesloten bodemenergiesystemen. Arnhemmers die een klein gesloten bodemenergiesysteem willen aanleggen in de binnenstad en omgeving zullen in de toekomst een vergunning bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem moeten aanvragen. Hierbij zijn geen kosten voor leges verschuldigd. Buiten de binnenstad is geen vergunning nodig voor de kleine bodemenergiesystemen, omdat de gemeente hier minder drukte in de bodem verwacht. Voor grotere gesloten systemen en voor open bodemenergiesystemen is een vergunning altijd nodig.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden