Foto: Groene route Malbergen

Bedenk een iconisch ontwerp: Groene Route Malburgen

Malburgen - Alleen door samen te werken met elkaar en met bewoners kunnen we grote groene stappen maken. De krachten zijn gebundeld onder de titel: De Groene Route Malburgen.

Het doel van de Groene Route is om samen met bewoners, ondernemers, de gemeente en (natuur) organisaties Malburgen groener en natuurlijker te maken. We noemen het een ‘route’ omdat het voor dieren belangrijk is dat ze zich beter kunnen verplaatsen door de wijken, tussen de parken en natuurgebieden. Ook zie je dat er steeds meer wijkbewoners een blokje om gaan om voor een korte wandeling. Hoe leuk is het als je in je eigen tuin en straat de natuur kan beleven!

We zijn van plan om drie grote gebieden in de wijk te vergroenen en die willen we met nog meer groen aan elkaar verbinden tot een route voor alle bewoners (mensen én dieren). Op de Drieslag krijgen de pergola’s en twee pleinen een groene ‘make-over’, het winkelstripje aan de Akkerwindestraat krijgt een groen plein en bij de winkels aan de Hoefbladlaan in Malburgen-west komt ook een mooi groen plein. Tussen deze pleinen in willen we ook van alles doen zoals het laten aanpassen van het maaibeheer, meer bomen en het planten van bijenbloemen. We gaan bewoners vragen om met ons mee te denken, maar ook om met eigen initiatieven te komen op de route of om de route uit te breiden.

We dagen iedereen in Malburgen uit om met ons mee te doen. Je kunt bijvoorbeeld een geveltuin maken voor jouw huis, een bijenhotel of nestkastje ophangen, je eigen tuin vergroenen, een boomspiegel adopteren, met buren een buurttuintje beginnen of de gemeente bellen om het gras minder te maaien. Met elk groot of klein initiatief draag je al enorm bij.

De Groene Route is een gezamenlijk idee van een paar bewoners en (groene) organisaties uit de wijk, zoals Stichting Schone Straat & Groene Buurt, De Buurtakker, Plantiskoning, Het KinderWijkTeam, Ruimtekoers, Stadsgras, Under the Tree en Zaai een Zaadje. Inmiddels zijn er ook organisaties uit de stad die hebben aangeboden om te helpen. De Stadskeuken weet hoe je van onderaf een groot project kunt organiseren, Arnhem Klimaat Bestendig adviseert wat we kunnen doen om problemen zoals wateroverlast en hittestress te voorkomen, Arnhem Zoemt weet welke planten er nodig zijn om de wilde bijen te helpen en hoe je een goed bijenhotel maakt en de Buurtconciërge (Dolmans) kan precies vertellen hoe het praktisch werkt. Ook organisaties zoals het De provincie Gelderland, het Aanjaagfonds, Team Leefomgeving, Volkshuisvesting, het Wijkplatform, de Wijkkrant Malburgen.nl, Heel Arnhem Schoon, stichting Rijnstad en het natuurcentrum ondersteunen met advies, financiën of andere middelen.

Prijsvraag 

Er kwam een half jaar geleden een kans voorbij van de Provincie Gelderland om mee te doen aan een prijsvraag waarmee we geld kunnen winnen om groene projecten uit te voeren. We hebben besloten om met De Groene Route mee te doen. De gemeente Arnhem is bereid om dan mee te betalen zodat we zeker weten dat we al onze plannen kunnen gaan uitvoeren. Om de prijsvraag te winnen moeten we vóór 1 oktober dit jaar een ‘ikonisch’ ontwerp indienen voor de Groene Route, waarin we we laten zien hoe we de wijk biodiverser, klimaatadaptiever en beleefbaarder maken. Als we de prijsvraag winnen, is dit een enorme kans voor onze wijk om in een korte tijd heel veel te doen.

  • Een ikonisch ontwerp laat meteen zien waar het voor staat. Het inspireert en nodigt mensen uit om mee te doen. We willen De Groene Route ikonisch maken door in alle deelprojecten een aantal elementen te laten terugkomen. Ook willen we de route markeren met bijentotempalen.
  • Biodiversiteit betekent dat er veel verschillende planten en dieren bij elkaar leven. Dit is belangrijk omdat planten en dieren elkaar nodig hebben om te kunnen overleven. Als de omgeving saai en eenzijdig is, worden planten sneller ziek en trekken de diertjes weg.
  • Door klimaatverandering hebben we steeds vaker last van problemen door hitte, droogte of juist wateroverlast. Door de tuin en de buurt groener in te richten met minder tegels en meer planten, kunnen we de gevolgen van klimaatverandering verminderen.
  • Natuur draagt bij aan de leefbaarheid voor bewoners. Het is heel vaak onderzocht en bewezen dat mensen die meer natuur om zich heen hebben zich gezonder en gelukkiger voelen. Ook zorgt de natuur ervoor dat er veel te beleven is. De natuur verandert en verrast en als we goed kijken wat er gebeurt, beseffen we weer dat wij zelf een onderdeel zijn van de natuur.

Meedenken

We willen graag dat bewoners meedenken door aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de pleinen die wij willen vergroenen. Willem van Stadsgras en Mirjam (bewoner) verzamelen alle ideeën van bewoners en verwerken dat in een ontwerp en een plan. Wij staan daarom een paar keer buiten om met mensen in gesprek te gaan en/of een rondje door de wijk te lopen. Je vindt ons in een ieder geval op vrijdag 21 mei om 17.00 aan de Hoefbladlaan, vrijdag 28 mei tussen 17.00-19.00 uur bij de winkelstrip in de Akkerwindestraat, op zaterdag 29 mei tussen 10.00-11.30 bij de winkels aan de Hoefbladlaan en op vrijdag 11 juni van 14.00-17.00 op de Drieslag. Tussendoor spreken ook apart af met (kleine groepjes) bewoners en initiatiefnemers en we zullen nog vaker buiten staan, maar deze data zijn nog niet bekend. Hiernaast steken we nog regelmatig onze groene handen uit de mouwen, wat ook altijd mooie openingen voor een gesprek oplevert.

Eigen initiatief

Bewoners kunnen zelf ook een initiatief nemen. Wij kunnen helpen met advies of mensen in contact brengen andere bewoners en organisaties. En natuurlijk nemen we dat initiatief dan graag op in de Groene Route!

  • Groene Karavaan Op zaterdag 10 juli trekken we met een groene karavaan langs de route met verschillende groene activiteiten, zoals: ontwerpworkshoptafel, wijkwandeling, Ari op wijksafari, botanisch stoepkrijten, bijenhotels maken, informatie over adopteer een bij, advies en tips over makkelijke en natuurvriendelijke tuinen, stoeptegels ruilen tegen gratis plantjes en afkoppeltips. We zoeken hiervoor vrijwilligers om te helpen en met bewoners in gesprek te gaan.
  • Groene verhalen Er zijn al heel veel bewoners in de wijk bezig met het groen en de natuur. Deze mensen hebben vaak mooie verhalen te vertellen over hun initiatief en hun drijfveren. Samen met Sara van Ruimtekoers en vrijwilligers van De Stadskeuken gaan we deze groen wijkverhalen verzamelen. Je kunt de verhalen volgen op instagram en facebook Wij zijn ook erg benieuwd naar jouw verhaal.
  • Kinderen We vinden het erg belangrijk dat kinderen bijdragen aan een mooie en natuurlijke wijk waar voor hen veel te zien en te beleven is. Het KinderWijkTeam organiseert hiertoe activiteiten, zoals Ari op Wijksafari en kleurplatenactie waarmee kinderen gratis zakjes bloemzaad van Zaai een Zaadje kunnen krijgen. Meer informatie hierover kun je krijgen bij Mike van het KinderWijkTeam, Akkerwindestraat 25.
  • Tegelwippen De Groene Route doet ook mee aan het NK Tegelwippen. Willem van Arnhem Klimaatbestendig denkt met bewoners mee over het vervangen van tegels door groene aanplant. Ook kan hij de bewoners in contact brengen met de TegelOphaalService.

Contact en informatie

Als je meer wilt weten, helpen, wilt meedenken, een eigen initiatief hebt of je jouw groene verhaal wilt delen, kun je ons vinden op www.groeneroutemalburgen.nl (gaat morgen online) of sociale media: https://www.facebook.com/groeneroute.malburgen en https://www.instagram.com/groeneroutemalburgen/. Je kunt ook mailen naar:groeneroutemalbulgen@gmail.com.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden