Foto:

Klimaatactie bij Shell in Arnhem

ARNHEM - Bij de oliecentrale van Shell aan de Driepoortenweg in Arnhem vond dinsdag 18 mei een klimaatactie plaats, georganiseerd door Arnhemse en Nijmeegse Klimaatcoalitie. “Met de protestactie bij de oliecentrale en een bootactie bij de Nieuwe Haven eist Klimaatcoalitie Arnhem en Nijmegen dat Shell stopt met het vernietigen van natuur en begint met het herstellen van alle beschadigde en verloren ecosystemen en gemeenschappen”, aldus de actievoerders. “Shell verzet zich hier al decennia actief tegen en vertrapt daarmee mensenrechten en pleegt ecocide.”

“Tegelijk weet Shell zich continu omhoog te lobbyen bij denktanks voor een schonere toekomst. Hier spelen ze mooi weer met allerlei (semi) groene technologie, die maar 5% van hun activiteiten uitmaakt, terwijl ze weigeren de overige 95% snel af te bouwen.

Rode zeilboot

Klimaatcoalitie Arnhem kwam bij Shells oliecentrale samen met lokale groepen PINK! (jongerentak van PvdDieren), Extinction Rebellion en de SP. Later vertrok de actiegroep naar de Nieuwe Haven om te protesteren bij de aankomst van een olietanker van Shell. Hier stond de groep klaar staan op een opvallend rode zeilboot waarop met grote letters ACT NOW staat.

Internationale actiedag 

De actie maakt deel uit van een internationale actiedag van Shell Must Fall op de dag dat Shell haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt. Er vinden verspreid over Nederland en de rest van de wereld acties plaats. Tegelijkertijd moet de directie van Shell zich op de aandeelhoudersvergadering verdedigen tegen groeiende kritiek dat haar klimaatplannen onvoldoende zijn.

“Het is een illusie dat Shell ooit een eerlijk en klimaatvriendelijk bedrijf zal worden”, aldus initiatiefnemer Erik Lu. “De Nigerdelta is door Shell compleet verwoest. Mensen die daar wonen zijn het slachtoffer geworden, veel van hen zijn afhankelijk zijn van de natuur, voor voedsel, water en grondstoffen. Dieren en planten die in of rondom de Nigerdelta leefden hebben de dood gevonden. De enorme biodiversiteit en het leven in de mangrovebossen zijn door de praktijken van Shell zwaar beschadigd, terwijl de Nigerdelta een van de belangrijkste drasland en kust-mariene ecosystemen ter wereld behuisd. Onze kritiek richt zich op Shell directie en haar aandeelhouders en niet op de medewerkers. Wij gunnen Shells medewerkers een duurzame baan en vragen dus ook om te zorgen voor een eerlijke transitie voor arbeiders uit de fossiele industrie.”

----------

Pensioenfonds PMT steunt resolutie voor ambitieuzere klimaatstrategie bij Shell
 

 

Pensioenfonds PMT heeft voor de klimaatresolutie van Follow This gestemd tijdens de aandeelhoudersvergadering van Royal Dutch Shell en hoopt dat het olie- en gasbedrijf daarmee zijn klimaatstrategie sneller in lijn brengt met het Parijs-akkoord dan nu het geval is.

De resolutie van actiegroep Follow This roept Shell op om zijn CO2-reductiedoelstellingen op de korte, middellange en lange termijn bij te stellen conform het Parijs-akkoord. Pensioenbelegger MN stemde namens PMT voor deze resolutie op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, net als in de vier voorgaande jaren. De inhoud van de resolutie komt overeen met de klimaatdoelstellingen van PMT.

Daarnaast stemde MN namens PMT tegen het klimaatplan dat door Shell zelf op de agenda was gezet, het ‘Energy Transition Plan’. In dit plan staat dat Shell in 2050 geen CO2 meer zal uitstoten. PMT staat er positief tegenover dat Shell het klimaatplan zelf heeft geagendeerd, en erkent dat dit streven een stap vooruit is ten opzichte van het eerdere beleid, maar vindt het tempo waarmee het bedrijf naar nul emissies wil niet snel genoeg.

“We zijn blij dat Shell werk maakt van klimaatdoelstellingen, maar deze voldoen helaas nog niet aan de ambities van PMT”, zegt Hartwig Liersch, Chief Investment Officer bij PMT.

PMT heeft als doel om in negen jaar de CO2-emissie van zijn beleggingen in de oliesector te verlagen naar 39.5 gram CO2e per megajoule. Volgens de benchmark Transition Pathway Initiative zit Shell met zijn eigen strategie in 2030 op 57,34 gram CO2e per megajoule.

“Het is een positieve ontwikkeling dat steeds meer bedrijven een klimaatstrategie opstellen en deze voorleggen aan hun aandeelhouders. Om onze steun te krijgen vindt MN het belangrijk dat de strategie, naast de langetermijn, ook op korte- en middellange termijn in lijn is met wat er nodig is klimaatakkoord van Parijs te realiseren”, zegt Karlijn van Lierop, Director Responsible Investments bij MN.

PMT had per eind april 2021 101 miljoen euro in aandelen Shell in het bezit.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden