Bezoek Sinterklaas aan Arnhem geannuleerd

Arnhem - Ruim 75 jaar verzorgt stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz met veel plezier de intocht van Sinterklaas in Arnhem. "Ook dit jaar hebben bestuur en vrijwilligers er alles aan gedaan om een mooie aankomst van de Sint in Arnhem te organiseren, waarbij continue de ontwikkeling van het coronavirus in de gaten werd gehouden om deze aankomst corona-proof te maken. Een livestream werd toegevoegd, zodat de mogelijkheid werd geboden om de kinderen thuis te laten genieten van het bezoek van Sinterklaas aan Arnhem. Helaas mag het niet zo zijn", meldt het bestuur Die Blide Incomst van Sinterniclaesz.

"Van de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, de heer A. Marcouch, tevens burgemeester van Arnhem, ontvingen wij een brief waaruit wij het volgende citeren: 'Ik leg u de last op inhoudende en verbod om binnen de regio VGGM in de periode tot en met 6 december 2020 een evenement te organiseren of te laten organiseren, bestaande uit activiteiten die op enigerlei wijze met het Sinterklaasfeest zijn verbonden, en die erop gericht zijn, of ertoe kunnen leiden, dat publiek op deze activiteiten afkomt. Indien u bovenstaande last niet naleeft, dan verbeurt u onmiddellijk een dwangsom van 10.000 euro ineens'. Uit het bovenstaande trekken wij de conclusie dat alle Sinterklaasactiviteiten, die buiten de privésfeer vallen en door wie dan ook worden georganiseerd in het gehele gebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden tot en met 6 december 2020 niet zullen worden toegestaan."

"Na overleg met onze vrijwilligers hebben wij naar aanleiding van het bovenstaande moeten besluiten om af te zien van de aankomst van Sinterklaas en zijn gevolg. Een voor ons bijzonder grote teleurstelling, omdat wij ervan overtuigd waren door het inzetten van een livestream de aankomst van de Sint Corona-proof te laten verlopen. Uiteraard betreuren wij het dat de uitspraken van de in juni opgestapte bestuursleden er hebben toe geleid dat wij als gerenommeerde stichting in een kwaad daglicht zijn gesteld en sponsoren ons de rug hebben toegekeerd. Ook betreuren wij het dat de burgemeester ons, na zes pogingen, niet de kans heeft gegeven met hem een constructief overleg aan te gaan."

"Tot Slot Als Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz zullen wij samen met onze vrijwilligers ons beraden over de toekomst en hopen in 2021 weer een mooi feest te kunnen organiseren. Wij bedanken iedereen die ons in de afgelopen jaren heeft gesteund op welke manier dan ook."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden