Excursie stoepplanten

woensdag 22 mei 2024 19:30

ARNHEM - KNNV Arnhem verzorgt woensdag 22 mei een excursie rond het thema stoepplanten in Arnhem. De excursie start om 19.30 uur op het Transformatorplein in Arnhem en duurt ongeveer anderhalf uur.

De deelnemers gaan op zoek naar wilde planten die in de bebouwde kom van Arnhem groeien. Tussen al het asfalt en steen van bestrating en trottoirs in de stad heeft zich namelijk een nieuwe groep van planten gevestigd, de stoepplanten of urbane flora. Ook in bermen en op braakliggende terreintjes kun je ze tegenkomen. En ze breiden flink uit, er komen steeds weer nieuwe soorten bij. Ga mee op zoek naar deze ‘nieuwe stadsbewoners’.

Iedereen is welkom op deze avondexcursie, KNNV-leden en niet-leden. Het aantal deelnemers is beperkt, dus wel graag even aanmelden via plantenwerkgroep@arnhem.knnv.nl met vermelding van ‘Excursie stoepplanten Arnhem’.

www.arnhem.knnv.nl