Afbeelding
Foto: Architectuurcentrum CASA

ARRA #4: De Stad als Kabelboom

dinsdag 21 mei 2024 20:00

ARNHEM - In aanloop naar de Arnhem Electricity Week (27-31 mei) verzorgt CASA - in het kader van het jaarthema ARRA – op dinsdag 21 mei een meet-up over energie in de publieke ruimte. "Tijdens dit programma kijken we met kunstenaar en vormgever Rosalie Apituley hoe deze zo vorm te geven dat ons straatbeeld er ook profijt van heeft." De bijeenkomst is bij NiCo aan de Coehoornstraat 17 (nabij Arnhem CS) in Arnhem. Aanvang 20.00 uur. Entree: 5,00 euro; studenten, Gelrepashouders en leden van de CASA-sociëteit gratis.  

De inrichting van de openbare ruimte van onze stad wordt grotendeels bepaald door wat we niet zien: onder het trottoir ligt een wortelstelsel van kabels en leidingen verscholen. Deze ondergrondse infrastructuur beperkt niet alleen de mogelijkheden op het maaiveld – zoals bijvoorbeeld het planten van bomen en struiken – maar manifesteert zich ook bovengronds, veelal in de vorm van non-descripte trafohuisjes en kabelkasten. Door de huidige energietransitie en de toename van ons elektriciteitsgebruik worden dat er steeds meer; de wildgroei aan laadpalen is tekenend. Kunnen we deze bovengrondse energie-infrastructuur zó vormgeven dat ons straatbeeld erop vooruitgaat en misschien meer doet dan alleen onze energieconsumptie faciliteren? 

Hoofdspreker Rosalie Apituley laat ons zien hoe we op een andere manier naar deze systemen kunnen kijken. Daarna gaan we met haar, gasten en het publiek in de zaal in gesprek over de obstakels, alternatieven en kansen. Speciale gast is Iris Dijkstra van Atelier LEK die het lichtplan voor de vernieuwde Blauwe Golven heeft ontworpen.    

Hoofdspreker

Rosalie Apituley studeerde in 2022 cum laude af aan de afdeling Product Design van ArtEZ University of the Arts in Arnhem en specialiseerde zich door middel van artistiek onderzoek op het gebied van energie; het visueel en voelbaar maken van onzichtbare energie(infra)structuren heeft hierbij haar focus. Zij kijkt met een kritisch oog naar de huidige systemen en houdt ervan complexe materie te ontrafelen. Humor speelt daarbij een belangrijke rol. Haar afstudeerwerk ‘Uit de Meterkast’ en het project ‘It Giet Oan’ stonden op de Dutch Design Week van 2022 en 2023. Momenteel is zij artist-in-residence bij Alliander en onderzoekt hoe we onze energiecultuur (weer) meer op het weer kunnen oriënteren.

Aanmelden: mail rsvp@casa-arnhem.nl o.v.v. ‘Kabelboom’ om verzekerd te zijn van een plek.

Locatie