JobOn
JobOn Foto: JobOn

Workshop over sociale (on)veiligheid op het werk

vrijdag 19 april 2024 10:00 tot 12:00

Speciaal voor werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp sociale veiligheid wordt op vrijdagochtend 19 april van 10.00 tot 12.00 uur een workshop gegeven. Vrijwilliger en eventmanager Marouska Brandsma van JobOn organiseert i.s.m. gastspreker Jurgen Hell (Radboud Universiteit) de workshop ‘Sociale (on)veiligheid op het werk’ bij The Green Meeting Center in Arnhem

Sociale veiligheid

In de workshop wordt het thema sociale veiligheid verkent. Sociale veiligheid is ‘hot’. Denk aan de pijnlijke voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik of intimidatie die dagelijks in het nieuws zijn. Sociale veiligheid is meer dan dat, gaat over cultuur, over de ongeschreven regels. In de huidige maatschappij zijn we op zoek naar nieuwe normen en waarden en passende omgangsvormen. Sociale veiligheid wordt daarbij nog vaak verward met ‘lief zijn voor elkaar’ of ‘je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen’.

Onveilige cultuur

In de workshop wordt ingegaan op het verschil in beleving t.a.v sociale veiligheid. Wordt bovendien aandacht besteed aan de bedrijfscultuur en hoe een onveilige cultuur kan ontstaan. En wordt gekeken naar de impact van een onveilige cultuur op de ontwikkeling van mensen en de performance van het bedrijf. 

Bijdragen aan een sociaal veilige omgeving

Tot slot wordt aandacht besteed aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Hierbij wordt gekeken naar de rol van leiders, die van medewerkers en de invloed die ieder van ons zelf heeft.

Aanmelden

Werkzoekenden kunnen zich voor deze workshop via: https://jobon.nl/events/sociale-onveiligheid-op-het-werk. De workshop vindt plaats op vrijdag 19 april van 10.00 tot 12.00 uur in the Green Meeting Center in Arnhem. Meedoen is kosteloos, aanmelden is een vereiste. 

Over JobOn 

JobOn is de landelijke community voor werkzoekenden en organiseert netwerkbijeenkomsten, workshops en online trainingen voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Deelnemers werken hierbij actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk, vergroten hun vaardigheden en versterken elkaar. www.jobon.nl.

Locatie