Oud-Katholieke kerk Arnhem met Vredesvlag
Oud-Katholieke kerk Arnhem met Vredesvlag Foto: Oud-Katholieke kerk Arnhem A.M.

Verlangen naar vrede, Oud-Katholieke viering

zondag 14 april 2024 10:30 tot 11:30

Zondag 14 april is om 10.30 uur de tweewekelijkse Oud-Katholieke Viering in de Oud-Katholieke kerk aan de Adolf van Nieuwenaarlaan 3 Arnhem (Molenbeke). 

Terwijl het steeds meer lijkt alsof de wereld om ons heen in brand staat, klinken in deze viering de woorden van de profeet Mischa:

“Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,

Over grote en verre naties een oordeel vellen.

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

En hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,

Geen mens zal meer weten wat oorlog is.”

Wat in onze harten leeft kan nog het best uitgedrukt worden met de bewerkte woorden van Jacob Israël de Haan: “Naar vrede zulk een mateloos verlangen.” 

Voorganger is pastoor Scheltinga.

Na afloop van de viering is er gelegenheid tot ontmoeting bij koffie of thee in de naastgelegen Kloostergang.

Locatie