Martien Schreurs
Martien Schreurs Foto: Geert van der Ven

Uitsluiten of omarmen? lezing door Martien Schreurs

dinsdag 20 februari 2024 20:00 tot 20:50

Uitsluiten of omarmen?

Op dinsdag 20 februari houdt Martien Schreurs bij Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek een lezing over de vraag hoe we als samenleving om kunnen gaan met afwijkend gedrag.

Als mensen gedrag vertonen dat afwijkt van de sociale norm heeft de samenleving vaak de neiging om hen te vertellen dat ze “normaal moeten doen”. Dit is begrijpelijk omdat het afwijkend gedrag de status quo kan ontregelen, maar heeft vaak niet het gewenste effect. Mensen die afwijken van de norm worden vaak gezien als een bedreiging van de sociale orde. 

Vanuit het oogpunt van humaniteit en humanisering is het echter van levensbelang om deze mensen serieus te nemen. Kritische denkers als Michel Foucault en Paul Verhaeghe zien hoe normalisering bestaat bij gratie van uitsluiting.

In onze samenleving hebben steeds meer mensen het gevoel dat ze niet mee kunnen komen, niet meetellen, en er niet echt toe doen. Hoe kunnen opvoeders, onderwijzers en hulpverleners leergieriger en humaner omgaan met kinderen, leerlingen en cliënten die afwijken van de normaliteit? En hoe kunnen wij deze uitsluiting tegengaan? Mijn lezing is een oproep tot inclusie: laten wij ervoor zorgen dat ook afwijkende mensen zich gezien en gehoord voelen!

Martien Schreurs is docent filosofie en de geschiedenis van het humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij studeerde filosofie, psychologie en humanistiek, en gaf les in zowel het middelbaar als hoger onderwijs. Momenteel onderzoekt hij de relatie tussen humanisme en nihilisme in de filosofie en de romanliteratuur.

Dinsdag 20 februari 20:00 uur

De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, Arnhem

Toegang: Leden gratis, niet-leden € 7,50 (contant aan de zaal betalen of vooraf overmaken)

Info en aanmelden: secretaris@hv-arnhem.nl,  06 - 441 93 831

Locatie