Goede week, Palmtakken H.Oliebus en Klepper
Goede week, Palmtakken H.Oliebus en Klepper Foto: Oud-Katholieke kerk Arnhem A.M.

Viering Witte Donderdag: op weg naar Pasen

donderdag 6 april 2023 19:30

Op 6 april, Witte Donderdag, vindt in de Oud-Katholieke Kerk in Molenbeke een Viering plaats samen met Lutheranen, Anglicanen en Oud-Katholieken. 

Aan het begin  van de mis wordt de heilige olie aangeboden, die de dag ervoor in de kathedraal van Utrecht is gewijd. Deze olie zal het komende jaar onder andere gebruikt worden bij de doop, het vormsel en de ziekenzalving. 

De Viering van Witte Donderdag staat helemaal in het teken van het gedenken van het laatste avondmaal. Jezus nam toen afscheid van zijn leerlingen. Hij voorzag dat Judas hem zou verraden en Petrus hem zou verloochenen. Aan het einde van de viering wordt in stilte de hele altaarruimte ontruimd. De kaarsen, de kandelaars, de boeken en kleden, alles wordt weggebracht. Zelfs de altijd brandende godslamp wordt gedoofd. De bezoekers blijven in een kale kerk achter. In deze stilte wordt het gedeelte van het Paasverhaal gelezen dat eindigt met de woorden van Jezus, gesproken tot zijn drie meest trouwe apostelen, Petrus, Johannes en Jacobus: ‘Willen jullie met mij waken.’ Na deze woorden verlaat iedereen in stilte de kerk. 

De onttakeling van de kerk en de laatste lezing is een intens en aangrijpend gebeuren.

Oud-Katholieke Kerk Arnhem

Adolf van Nieuwenaarlaan 3

6 april Witte Donderdag:       19.30-20.30 uur.