Afbeelding
Foto: Architectuurcentrum CASA

CASA-meet-up Sloop Hoop

dinsdag 21 maart 2023 20:00 tot 21:30

In het kader van de programmareeks Meer Minder organiseert CASA op dinsdag 21 maart Sloop Hoop. Tijdens deze meet-up onderzoeken we in hoeverre hergebruik c.q. urban mining een oplossing vormt voor materiaal schaarste met het voormalige provinciekantoor ‘Prinsenhof’ aan de Arnhemse Markt als casus.

In 2018 stond architect Thomas Rau bij CASA op het podium met zijn pleidooi om de economie van een grondstoffencrematorium om te vormen tot een nieuw systeem waarin (bouw)materialen telkens opnieuw worden gebruikt. ‘Afval’ is materiaal dat in de anonimiteit is beland, dat moet je niet afschrijven maar opschrijven. Daartoe bedacht Rau het Madaster; gebouwen zijn in feite immers grondstoffendepots. Inmiddels zijn we enkele jaren verder. Nu bouwmaterialen steeds schaarser en dus duurder worden dringt de vraag zich op in hoeverre het recyclen daarvan een oplossing kan brengen. Hier valt nog een wereld te winnen, maar in hoeverre wordt dit inmiddels in de praktijk gebracht? 

Als casus zoomen we in op de ontmanteling van het voormalige ‘Prinsenhof’, de kantoorkolos van de Provincie bij de Arnhemse Markt met circulair manager en gebouwscout Arend van de Beek, van ‘circulair sloper’ Lagemaat, projectleider en opdrachtgever Maik Knuiman van de Provincie Gelderland en architect Suzanne Nagtegaal (buro Bois). Daarna gaan we met hen en het publiek in gesprek. Waar liggen de kansen en obstakels voor het hergebruik van bouwmaterialen? Moeten we het (ontwerp)proces niet fundamenteel anders inrichten en van bouwpuin naar bouwen met puin? 

Meer Minder

In 2023 onderzoekt CASA onder het motto Meer Minder hoe we van de nood een deugd kunnen maken. Het oplossen van de wooncrisis is door de acute tekorten binnen de bouw nog veel complexer geworden dan het al was. Schaarste leidt echter óók tot alternatieve oplossingen en daarmee tot innovatie van bouwmateriaal en bouwwijze, maar vooral ook tot besef. Schaarste als kans, meer met minder. We moeten naar een nieuwe bouwcultuur en dit is het moment. CASA wil een positief perspectief brengen in deze donkere tijden door juist te laten zien wat wel mogelijk is wanneer we omdenken. Dat doen we aan de hand van inspirerende visies omdat we die nu nodig hebben én concrete voorbeelden die aantonen dat er meer kan met minder. 

Deze programmareeks wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. 

Datum: dinsdag 21 maart 2023    
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie: NiCo, Coehoornstraat 17 (nabij Arnhem CS)
Entree: €5,00 (pin), studenten en leden van de CASA-sociëteit gratis 

Aanmelden: mail rsvp@casa-arnhem.nl o.v.v. Sloop Hoop om verzekerd te zijn van een plek.