Graupnercantate in de Parkstraatkerk

zondag 19 maart 2023 10:15

ARNHEM - In de Parkstraatkerk aan Parkstraat 31a in Arnhem is zondag 19 maart om 10.15 uur een Cantatedienst met medewerking van het Bachensemble Arnhem o.l.v. Pieter Endedijk. Uitgevoerd worden de werken Befiehl dem Herrn deine Wege van Christoph Graupner (1683-1760) en Laetatus sum van Alessandro Scarlatti (1660-1725). Vrij entree, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Als Johann Sebastian Bach in 1723 cantor wordt in Leipzig, moet hij zich voegen naar de strenge regels betreffende de kerkmuziek in zijn stad. Zo geldt de veertigdagentijd, de periode van inkeer voorafgaand aan Pasen, als een tijd waarin feestelijke plechtigheden en ook cantates verboden waren. Het was immers een boetetijd.

In andere steden is dat anders. Zo kennen we van Bach’s tijdgenoot Christoph Graupner een groot aantal cantates voor de verschillende zondagen van de veertigdagentijd. Graupner was een productief componist, werkte het grootste deel van zijn leven aan het hof van Darmstadt en schreef meer dan 1400 cantates, die allen bewaard zijn gebleven. Hij schreef de cantate Befiehl dem Herrn deine Wege in 1736 voor de zondag die de naam ‘Laetare’ draagt, ontleend aan de introïtus van deze zondag: ‘Verheug u met Jeruzalem en juich over haar’ . Het is een zondag met een vreugdevolle klank, midden in een boetetijd. De instrumentale begeleiding van de cantate blijft beperkt tot strijkinstrumenten en basso continuo.