Afbeelding
Foto: Tommt Smits

Stap in de wonderlijke wereld van Thijs Jaeger en Justine Grillet.

zaterdag 8 oktober 2022 12:00 tot zondag 11 december 17:00

De naam Symbiosis Series is ontleend aan het fenomeen symbiose: het langdurig en in harmonie samenleven van twee of meer organismen van verschillende soorten, waarbij het samenleven op zich gunstig of zelfs noodzakelijk is. Binnen dit tentoonstelling format worden kunstenaars gestimuleerd om de dialoog met elkaar aan te gaan, vergelijkbaar met het natuurlijke proces van symbiose. 

Het gaat om een interactie waarbij uitwisseling en samenwerking mogelijk zijn en waarbij de individuele praktijken worden hervormd. De geselecteerde kunstenaars verschillen soms wat betreft het gebruik van medium of conceptuele uitgangspunten, waardoor de tentoonstelling meer een visuele ontmoeting oplevert. Andere keren zijn hun praktijken meer op elkaar afgestemd, waardoor de tentoonstelling zelf één geheel zou kunnen worden.

Het staat de kunstenaars vrij om te experimenteren, onderzoek te doen en hun modus operandi te veranderen. Het is een gezamenlijk proces waar kunstenaars die elkaar voorheen niet kenden ideeën of werkmethoden met elkaar uitwisselen en krachten bundelen.

Voor de vierde editie van de Symbiosis Series werkten Justine Grillet en Thijs Jaeger aan een nieuwe vertaling van mythes en alternatieve relieken in de vorm van een installatie van keramische sculpturen, found footage en geluid. 

Kom binnen bij P–OST Arnhem en ervaar de wereld van deze twee kunstenaars.