• Alles
 • (2)
  Film
 • (25)
  Fiets-Wandeltocht
 • (8)
  Overig
 • (23)
  Algemeen
 • (19)
  Lezingen
 • (1)
  Bijeenkomst
 • (4)
  Sport
 • (35)
  Theater
 • (2)
  Tentoonstelling
 • (6)
  Religie
 • (26)
  Evenement
 • (20)
  Muziek
 • (27)
  Cursus-Workshop
 • (5)
  Kinderevenement

Het is mei sizzen net te dwaan

woensdag 13 februari 14:00 uur

It is mei sizzen net te dwaan.

Over de versterking van minderheidstalen, in het bijzonder het Fries.

VELP – Op woensdagmiddag 13 febuari 2019 zal dhr. Pier Bergsma uit Hurdegaryp een lezing verzorgen over bovenstaand onderwerp.

Het Fries is de tweede officiële taal van ons land. Toch heeft deze minderheidstaal het moeilijk. Wie het oor te luisteren legt op de Friese schoolpleinen maakt zich zorgen. Daar wordt het Fries meer en meer verdrongen door het Nederlands.

Het Fries heeft een lage status en geen economische waarde. Bovendien is het nauwelijks zichtbaar in het dagelijks leven, afgezien van enkele plaatsnaamborden. De financiële investeringen in het onderwijs zijn weinig effectief, want waarom zou je Fries willen leren lezen en schrijven, wanneer je dat in je dagelijkse leven niet of nauwelijks ziet of nodig hebt.

De titel. “It is mei sizzen net te dwaan” wil zo veel zeggen als “zeggen en doen zijn twee”. Wettelijk is er van alles geregeld, maar in de praktijk komt van veel afspraken weinig terecht. Zo is er een ontheffingbeleid voor het geven van Fries in het onderwijs.

De titel verwijst ook naar de discussie ontstond naar aanleiding van Hans van de Velde van de Fryske Akademy die van mening was dat je bij de instandhouding van het Fries je niet te veel moest richten op de geschreven taal, terwijl de Ried fan de Fryske Beweging de overtuiging heeft dat je een minderheidstaal alleen in stand houdt door je ook en vooral te richten op de geschreven taal.

In zijn lezing zal Bergsma als bestuurslid van de Ried fan de Fryske Beweging laten zien wat men in Fryslân en bij de Ried doet om de Friese taal in het dagelijks leven te bevorderen en het draagvlak te verbreden.

De lezing wordt georganiseerd door de studiekring Dr. Eeltsje Halbertsma. Aanvangstijd 14:00 uur. De locatie is Zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3-B, 6861JA VELP.

Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen €5,-- entree. De lezing is in de Friese taal!


deel deze activiteit